Web sitemize hoşgeldiniz, 25 Kasım 2020

Platonculuk Nedir

Platonculuk ne demek hakkında bilgi, Platonculuk nedir

Platonculuk

Rönesans başlangıcında, Aristoteles felsefesin­den kaynaklanan Skolastik ‘e karşı belirgin bir tepki görülür. Bu tepkinin ardından, Platon’un geliştirdiği varlık anlayışını benimseme, onun idea kuramını yeniden yorumlama eğilimi do­ğar. Önce coşkulu bir ilgi niteliği taşıyan bu düşünce akımı, Cosimo deMedici’nin Floransa’da Platon Akademisi’ni kurdurmasıyla ba­ğımsız bir felsefe dizgesine dönüştü. 1438’de, Ferrara ve Floransa’da, Doğu-Batı kiliselerini birleştirme amacıyla düzenlenen toplantılara katılan, Bizanslı filozof G.Gemistos Plethon’un Platon felsefesini açıklayan konuşmaları geniş bir ilgi uyandırdı. Bu ilgi, bir süre sonra, Plotinos’un*geliştirdiği Yeni-Platonculuk öğre­tisini de kapsadı. Böylece, Batı’da, Platonculuk ve Yeni-Platonculuk akımlarının gelişmesine olanak sağlandı.

Platonculuk’un odağım Platon’un yapıtlarım tanıtma, içeriklerini açıklama ve yorumlama oluşturur. Bu çalışmalar sonucu, Platon’un, o dönemde bilinen, bütün yapıtları Latince ve İtalyanca’ya çevrilmiş, Kilisenin benimsediği Aristotelesçilik’e karşı yeni bir düşünce akımı olarak Platonculuk ortaya çıkmıştır. Platon’un idea kuramına dayanan ve bir varlık sorunu geliştirmeye çalışan bu akım etik, estetik, bilgi, evren, devlet, eğitim, tin, gerçeklik, ölümsüzlük, erdem, iyi, güzel, bilgelik gibi konulan içerir, bunlara Platon’un düşünce yöntemine uygun bir biçimde çözüm arar. G.Gemistos Plethon’un başlattığı bu çığırı Trabzonlu Basilius Bassarion, Marsilius Ficinus, Giovanni Pica Della Mirandola gibi filozoflar geliştirmişlerdir. Özellikle evrenin uyumlu bir bütün olduğu sorunu üzerinde duran Platonculuk, insanı bu varlık bütünü içinde görür, onu özgün bir küçük evren (mikrokosmos) olarak anlar. Büyük et ren (makrokosmos) karşısında bulunan küçük evren düşünce alanındaki yaratın yeteneğiyle Tanrı nın benzeridir. İnsana bu açıdan bakan öğreti dinle felsefeyi uzlaştırma eğilimini de içerir. Bu öğreti, daha sonraları, Yeni Platoncu­luk’la bağdaştırılarak yeni bir din felsefesinin doğmasına ortam sağlamıştır. Platonculuk hakkında bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz