Pisagor Hayatı ve Eserleri

Pisagor Hayatı Hakkında Bilgi, Pisagor Hayatı ve Eserleri Kısaca

Pisagor Milattan Önce 596 ve 500 seneleri arasında yaşamış olduğu tahmin edilen (M.Ö. 582 senesinde doğduğuna dair görüşler de mevcuttur) ünlü Yunan düşünürdür. Samos doğumlu olan düşünür hem filozof hem de matematikçidir.

Pisagor teoremi olarak bilinen dik üçgenler ile ilgili teorem en meşhur teoremidir. Bu sebeple “Sayıların Babası” unvanıyla anılır. Teoremleri hayatından daha çok bilinmektedir. Hayatı ile ilgili kesin bilgiler bulunmamaktadır, pek çoğu kulaktan dolma şeklinde günümüze gelmiştir.

İlk göç ettiği yer Güney İtalya’daki zengin liman kenti olan Crotona idi. Bundan önce doğduğu Sisam adasında yaşamaktaydı. Crotona’da zengin ve soylulardan oluşan üç yüz kadar kişiyi okutacak bir okul açtı. Bunu çekiciliği, kehanet gücü ve gizemli tavrıyla dikkatleri çekerek başarmıştı. Dinleyiciler ve matematikçiler olarak ikiye ayırdığı öğrencileri arasında bir hiyerarşi de mevcuttu. Zira okula ilk girişte herkes dinleyiciydi ve başarı kaydedilirse matematikçiliğe adım atılıyordu.

Kendisi ise 34 senelik bir eğitim sürecinden geçmişti. Mısır ve Babil kahinlerinden aldığı bu eğitim örfeik öğretileri tekrar hayata getirmesine yardımcı olmuştu. Mısır’daki eğitimi Osiris dinine bağlı idi. Sonradan Babil Mısır’ı işgal edince Byblonya (matematik ülkesi) ülkesine gitmişti ve burada matematiği öğrenmişti. Böylece matematiğin kutsallığına inanan bir düşünür yetişmişti. Babil ve Mısır ülkelerinde ayinlerin müzikli olarak gerçekleşiyor olması Pisagor’un felsefesinde müziği önemli bir yere getirmişti. Pisagor böylece tıpkı notalar gibi sayıların da bir ahengi olduğunu söyleyen bir düşünür olmuştu. Pisagor tanrısal olarak yorumlanırsa 10 sayısının bir birlikten doğduğunu, bu birliğin tanrısal olanla hiçliğin arasındaki birlik olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar 1 ve 0 sayılarıdır. Ona göre renk 5, soğuk 6, sağlık 7, aşk 8 sayılarıyla ifade edilirdi. Tam sayılar doğa ile iç içeydi. Müzikle uğraştığı için şu gerçekleri fark etmişti. Aynı tel iki kat uzunlukta olanından bir oktav daha az idi. Aynı telin bir buçuk kat uzunlukta olanıyla arasında beşli aralık vardı. Yani buralardan parmağımızı telin uygun orandaki noktasına basarak farklı oktavda ve beşli aralıkta sesler çıkarabileceğimiz sonucu çıkıyordu.

pisagorPisagor ayrıca o dönem doğru bilinen yanlışlardan bazıları da saptamıştır. Örneğin sabah yıldızı ile akşam yıldızı esasında aynıdır. Aslında günümüzde Venüs olarak bildiğimiz bu cisme Pisagor’dan sonra yıllarca Afrodit de denmiştir. Ayrıca Pisagor Dünya’nın Güneş etrafında dönen bir gezegen olduğunu da saptamıştır ancak bu saptaması sert bir tepkiye neden olmuştur.

Pisagor matematik, fizik, felsefe, astronomi ve müzik dallarında pek çok buluş yapmıştır fakat bir süre sonra bazı siyasetçiler bunu hazmedememiş ve Pisagor’u okuluyla ve öğrencileriyle beraber yakıp öldürmüşlerdir.

 

 

Pisagor Eserleri :

Diogenes Laertios’a göre Pisagor’un öğretileri sadece sözle yayılmamıştır, onun da eserleri vardır. Bunu Pisagor’un Doğa adlı eserinde şu cümleyle başlamasından yola çıkarak düşünmüştür: “Soluduğum hava adına, içtiğim su adına, bu eserimle ilgili herhangi bir yergiye katlanamayacağım”. Pisagor’un eserlerinin olduğu ile ilgili doğa düşünürü Herakleitos da şöyle diyor: “Pisagor araştırmalarını tüm insanlığı aşan bir şekilde yazılara dökmüştür ve bunlar arasından seçerek kendi bilgeliğini var etmiştir”. Diogenes Laeritos da bu iki cümleyi kanıt göstererek “Pisagor’un hiçbir eser bırakmadığı doğru değildir. Bazıları böyle düşünür ama doğru değildir” der ve Pisagor’un da eserlerinin olduğunu söyler.

Pisagor’un Hayatı ve Eserleri Hakkında Yorum ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

45 yorum

  1. bir fotoğraf gösterdiğim zaman zaman diğer fotoğraflara geçmeden telefonu ve tablet ve akıllı tahta kaşık suda ? dakika içinde farkı geri adım attı atmak yerine gelen getirmek istiyorum ben çok güzel bir olmuş bu kadar güzel çok kolay açan bir fotoğraf paylaştım gösterdiğim çabayı sarf göstereceklerini bilemediklerini öğrendim bir tgün ve bu ben kendimi nerelerde acaba bulsam ve bu yüzden nedenle bu de bir güzel olmuş ve 100 aldım

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.