Persuasion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Persuasion İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Persuasion (İkna) İle İlgili Cümleler

Persuasion, bir kişinin başka bir kişiyi fikirlerini veya davranışlarını değiştirmeye ikna etme sürecidir.

 1. She used her powers of persuasion to convince her boss to give her a raise. (Görevinden zam istemek için ikna gücünü kullandı.)
 2. The salesman’s persuasion tactics were very effective in convincing the customer to buy the product. (Satıcının ikna taktikleri müşteriyi ürünü almaya ikna etmek için çok etkiliydi.)
 3. He was skilled in the art of persuasion and could convince anyone to do anything. (O, ikna sanatında uzmandı ve herkesi herhangi bir şey yapmaya ikna edebilirdi.)
 4. She tried to use her powers of persuasion to get her friends to come to the party with her. (Arkadaşlarını partiye gelmeye ikna etmek için ikna yeteneğini kullanmaya çalıştı.)
 5. The politician’s persuasion skills were put to the test during the election campaign. (Politikacının ikna yetenekleri seçim kampanyası sırasında test edildi.)
 6. The speaker’s persuasive arguments convinced the audience to support his cause. (Konuşmacının ikna edici argümanları, izleyicileri nedenine destek vermeye ikna etti.)
 7. The lawyer’s powers of persuasion were crucial in convincing the jury of his client’s innocence. (Avukatın ikna yeteneği, jürinin müvekkilinin masumiyetine ikna edilmesinde hayati önem taşıyordu.)
 8. The coach’s persuasive words motivated the team to play their best. (Antrenörün ikna edici sözleri, takımı en iyi şekilde oynamaya motive etti.)
 9. She used her powers of persuasion to convince her parents to let her go on a trip with her friends. (Ailesini arkadaşlarıyla bir gezide gitmeye ikna etmek için ikna yeteneğini kullandı.)
 10. The teacher’s persuasive arguments convinced the students to work harder on their assignments. (Öğretmenin ikna edici argümanları, öğrencileri görevlerinde daha sıkı çalışmaya ikna etti.)
 11. The advertising campaign relied on persuasion to convince consumers to buy the product. (Reklam kampanyası, tüketicileri ürünü satın almaya ikna etmek için ikna gücüne dayanıyordu.)
 12. The politician’s persuasion skills helped him win the support of the undecided voters. (Politikacının ikna yetenekleri, kararsız seçmenlerin desteğini kazanmasına yardımcı oldu.)
 13. The motivational speaker’s persuasion techniques were very effective in inspiring the audience. (Motivasyonel konuşmacının ikna teknikleri, izleyicileri ilham vermekte çok etkiliydi.)
 14. She used her powers of persuasion to convince her friends to try the new restaurant in town. (Arkadaşlarını şehirdeki yeni restorana gitmeye ikna etmek için ikna yeteneğini kullandı.)
 1. The charity organization’s persuasive message convinced many people to donate to their cause. (Hayır kurumunun ikna edici mesajı, birçok kişinin nedenlerine bağış yapmalarını sağladı.)
 2. The parent’s powers of persuasion were put to the test when trying to convince their child to eat their vegetables. (Ebeveynlerin ikna yetenekleri, çocuklarının sebzelerini yemeye ikna etmeye çalışırken test edildi.)
 3. The lawyer’s persuasive argument won over the judge and the case was dismissed. (Avukatın ikna edici argümanı, hakimi kazandı ve dava düşürüldü.)
 4. The manager’s persuasion skills were effective in convincing the team to adopt a new strategy. (Yöneticinin ikna yeteneği, takımı yeni bir stratejiyi benimsemeye ikna etmekte etkiliydi.)
 5. The author’s persuasive writing style made readers think deeply about the topic. (Yazarın ikna edici yazım tarzı, okuyucuları konu hakkında derin düşünmeye sevk etti.)
 6. The therapist’s powers of persuasion helped the patient make positive changes in their life. (Terapistin ikna yeteneği, hastanın hayatında olumlu değişiklikler yapmasına yardımcı oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.