Pendulum İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pendulum İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pendulum ile İlgili Cümleler

Anlamı: Bir ağırlığın, bir ip veya çubuk ucundan asılı olduğu ve bir tarafına itildiğinde serbestçe salınarak hareket ettiği bir sistemdir.

 1. The pendulum of the clock swung back and forth. (Saatın pendulumu öne arkaya sallandı.)
 2. The physics teacher demonstrated the properties of the pendulum to the class. (Fizik öğretmeni sınıfa pendülün özelliklerini gösterdi.)
 3. The museum had an exhibit on the history of pendulums. (Müze, pendüllerin tarihine ilişkin bir sergiye sahipti.)
 4. The length of the pendulum affects its period. (Pendülün uzunluğu, periyodunu etkiler.)
 5. The pendulum swings faster at the bottom of its arc than at the top. (Pendül, yayının altındaki noktada tepesine göre daha hızlı hareket eder.)
 6. The pendulum stopped moving when the clock ran out of power. (Saat enerjisini tükettiğinde pendül hareket etmeyi durdurdu.)
 7. The pendulum swing is used as a metaphor for life’s ups and downs. (Pendül hareketi, hayatın iniş çıkışları için bir metafor olarak kullanılır.)
 8. Galileo was the first to study the motion of the pendulum. (Galileo, pendül hareketini inceleyen ilk kişiydi.)
 9. The pendulum bob was made of brass. (Pendülün ucu pirinçten yapılmıştı.)
 10. The pendulum clock was invented in the 17th century. (Pendüllü saat, 17. yüzyılda icat edildi.)
 11. The pendulum motion is a type of harmonic motion. (Pendül hareketi, harmonik hareketin bir türüdür.)
 12. The pendulum experiment was conducted in the laboratory. (Pendül deneyi laboratuvarda yapıldı.)
 13. The pendulum’s oscillations gradually decreased in amplitude. (Pendülün salınımı, zamanla genlik olarak azaldı.)
 14. The length of the pendulum can be adjusted by moving the weight up or down. (Pendülün uzunluğu, ağırlığı yukarı veya aşağı hareket

ettirerek ayarlanabilir.)
15. The pendulum clock was once used for accurate timekeeping. (Pendüllü saat, bir zamanlar hassas zaman tutmak için kullanıldı.)

 1. The pendulum’s motion is affected by gravity and air resistance. (Pendülün hareketi, yer çekimi ve hava direncinden etkilenir.)
 2. The length of the pendulum affects its natural frequency. (Pendülün uzunluğu, doğal frekansını etkiler.)
 3. The pendulum’s motion is periodic. (Pendülün hareketi periyodiktir.)
 4. The pendulum can be used to measure the acceleration due to gravity. (Pendül, yer çekimi ivmesini ölçmek için kullanılabilir.)
 5. The pendulum swung back and forth in a mesmerizing rhythm. (Pendül, büyüleyici bir ritimde öne arkaya sallandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.