Pending İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pending İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pending İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Beklemede, bekleyen, işleme alınmamış veya tamamlanmamış anlamına gelen bir İngilizce kelime.

 1. The payment is still pending. (Ödeme hala bekliyor.)
 2. The project is pending approval from management. (Proje yönetim onayına bağlı.)
 3. The application is pending review. (Başvuru incelenmeyi bekliyor.)
 4. The lawsuit is pending a hearing. (Dava duruşmayı bekliyor.)
 5. The shipment is pending customs clearance. (Sevkiyat gümrük onayını bekliyor.)
 6. I have a pending meeting with my boss. (Patronumla yapacağım bir toplantı var.)
 7. His pending departure has caused some concern. (Ayrılığına dair bekleyen bir konu bazı endişeler yarattı.)
 8. She has a pending request for time off. (İzin talebi bekliyor.)
 9. Pending further investigation, we cannot make any conclusions. (Daha fazla araştırma yapılana kadar herhangi bir sonuç çıkaramayız.)
 10. The merger is pending shareholder approval. (Birleşme hissedar onayına bağlı.)
 11. The case is still pending in court. (Dava hala mahkemede bekliyor.)
 12. The issue is pending resolution. (Konu çözüme kavuşmayı bekliyor.)
 13. The contract is pending signature. (Sözleşme imzayı bekliyor.)
 14. Pending confirmation, we cannot proceed. (Onay almadan devam edemeyiz.)
 15. The decision is pending further discussion. (Karar daha fazla tartışma gerektiriyor.)
 16. The project is pending funding. (Proje finansman bekliyor.)
 17. The status of the application is pending. (Başvurunun durumu beklemeye alındı.)
 18. The dispute is pending arbitration. (Anlaşmazlık arabulucuya kalmış durumda.)
 19. The application is pending further information. (Başvuru daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor.)
 20. The investigation is pending the results of the lab tests. (Araştırma laboratuvar testlerinin sonuçlarına bağlı.)
 1. The decision on the promotion is pending. (Terfi kararı henüz verilmedi.)
 2. The loan application is still pending. (Kredi başvurusu hala işleme alınmadı.)
 3. The approval for the construction project is pending. (İnşaat projesi onayı hala bekliyor.)
 4. The decision to hire the candidate is pending. (Adayın işe alınma kararı bekleniyor.)
 5. The contract renewal is still pending negotiation. (Sözleşme yenilenmesi müzakereleri hala devam ediyor.)
 6. The software update is pending installation. (Yazılım güncellemesi yüklenmeyi bekliyor.)
 7. The delivery of the goods is pending confirmation of payment. (Ürünlerin teslimatı ödeme onayını bekliyor.)
 8. The proposal is pending revision. (Teklifin revize edilmesi gerekiyor.)
 9. The project launch is pending final approval. (Proje başlatılması için son onay bekleniyor.)
 10. The registration process is pending completion of required documents. (Kayıt işlemi gerekli belgelerin tamamlanmasını bekliyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.