Pend İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pend İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Pend İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: İki sabit nokta arasında serbestçe hareket eden bir cisim veya ağırlığın salınım hareketi yapması.

 1. The pendulum swung back and forth. (Pendül öne arkaya sallandı.)
 2. The clock has a pendulum that keeps time. (Saatte zamanı tutan bir pendül var.)
 3. The pendulum’s motion is predictable. (Pendülün hareketi öngörülebilir.)
 4. The pendulum’s amplitude determines its period. (Pendülün genliği periyodunu belirler.)
 5. The pendulum’s period is affected by its length. (Pendülün periyodu uzunluğundan etkilenir.)
 6. The pendulum swings faster at the bottom of its arc. (Pendül arkın altındayken daha hızlı sallanır.)
 7. The length of the pendulum affects its frequency. (Pendülün uzunluğu frekansını etkiler.)
 8. The pendulum’s motion is governed by gravity. (Pendülün hareketi yerçekimi tarafından yönetilir.)
 9. The pendulum’s energy is constantly changing. (Pendülün enerjisi sürekli değişiyor.)
 10. The pendulum can be used as a physical model for many different phenomena. (Pendül birçok farklı fenomen için fiziksel bir model olarak kullanılabilir.)
 11. The length of a pendulum can be adjusted to change its period. (Bir pendülün uzunluğu periyodunu değiştirmek için ayarlanabilir.)
 12. The pendulum’s motion is harmonic. (Pendülün hareketi harmoniktir.)
 13. The pendulum’s period is independent of its amplitude. (Pendülün periyodu genliğinden bağımsızdır.)
 14. The pendulum’s motion is affected by air resistance. (Pendülün hareketi hava direncinden etkilenir.)
 15. The pendulum’s motion can be used to demonstrate conservation of energy. (Pendülün hareketi enerjinin korunumu göstermek için kullanılabilir.)
 16. The pendulum is a classic example of a simple harmonic oscillator. (Pendül bas
 1. The pendulum’s motion is sinusoidal. (Pendülün hareketi sinüzoidaldir.)
 2. The pendulum can be used to measure gravity. (Pendül yerçekimini ölçmek için kullanılabilir.)
 3. The length of a pendulum can be calculated using its period. (Bir pendülün uzunluğu periyodunu kullanarak hesaplanabilir.)
 4. The pendulum’s motion is affected by the Earth’s rotation. (Pendülün hareketi Dünya’nın dönmesinden etkilenir.)

Türkçe Karşılığı:

 1. Pendül öne arkaya sallandı.
 2. Saatte zamanı tutan bir pendül var.
 3. Pendülün hareketi öngörülebilir.
 4. Pendülün genliği periyodunu belirler.
 5. Pendülün periyodu uzunluğundan etkilenir.
 6. Pendül arkın altındayken daha hızlı sallanır.
 7. Pendülün uzunluğu frekansını etkiler.
 8. Pendülün hareketi yerçekimi tarafından yönetilir.
 9. Pendülün enerjisi sürekli değişiyor.
 10. Pendül birçok farklı fenomen için fiziksel bir model olarak kullanılabilir.
 11. Bir pendülün uzunluğu periyodunu değiştirmek için ayarlanabilir.
 12. Pendülün hareketi harmoniktir.
 13. Pendülün periyodu genliğinden bağımsızdır.
 14. Pendülün hareketi hava direncinden etkilenir.
 15. Pendülün hareketi enerjinin korunumu göstermek için kullanılabilir.
 16. Pendül basit harmonik bir titreşimci örneğidir.
 17. Pendülün hareketi sinüzoidaldir.
 18. Pendül yerçekimini ölçmek için kullanılabilir.
 19. Bir pendülün uzunluğu periyodunu kullanarak hesaplanabilir.
 20. Pendülün hareketi Dünya’nın dönmesinden etkilenir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.