Özür Grubu Atamalarında İl Emri Kalktı Aylıksız İzin Geldi 9 Şubat 2012

Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Ömer Dinçer imzasıyla İl Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen yazıyla 2012 Ağustos ve Eylül ayı özür grubu atamalarından geçerli olmak üzere bütün özür grupları yer değiştirmelerinde il emri kalktı. Yazıda dikkat çeken en önemli noktalardan biri de eşi olan öğretmenlerin puanlarının yetmemesi durumunda her iki öğretmenin de doğuya tayin istemekten başka çaresi kalmaması. 2012 Ağustos-Eylül ayında yapılacak özür grubu atamalarında il ve ilçe emri uygulanmayacak, puan üstünlüğüne göre atamalar yapılacak. Puan yetersizliğinden atanamayanlar aylıksız izine ayrılacaklardır.derszamani.net – İşte o resmi yazı :

T.C .

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan KaynaklarıGenel Müdürlüğü

Sayı :B.08.O.İKG.0.01.00.00-903- £ 1 3 / ^ 5 8 2/5/12/2011

Konu :Eşi öğretmen Olan Personel Atamaları

 

MALİYE BAKANLIĞINA

İlgi : a) Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik, b) Millî Eğitim Bakanlığı öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği,

c) 652 Sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname.

 

 

Bakanlığımız, 30/09/2011 tarihi itibarıyla eğitim kurumu yöneticileri de dâhil olmak üzere 732.000 civarında öğretmen ile 2012-2013 eğitim-öğretim yılı verilerine göre resmî örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yaklaşık 19,3 milyon öğrenciye eğitim ve öğretim hizmetini sunmaktadır.

Öğretmenlerin yurt içinde dengeli bir biçimde dağılımlarının sağlanması, derslerin boş geçmemesi, öğretmensiz okul bırakılmaması için öğretmenlerin yer değiştirme hareketlerinin en az düzeye çekilmesi hususunda azami gayret gösterilmektedir. Ancak, sonradan ortaya çıkan özür durumları nedeniyle her yıl ortalama 30.000 öğretmenimizin iller arasında yer değiştirme suretiyle atama işlemi gerçekleştirilmektedir. Yer değiştirme suretiyle yapılan atama sayısının %90’ını da öğretmenlerin eş durumundan kaynaklanan özür durumları oluşturmaktadır.

Eş durumu nedeniyle iller arasında yer değiştirmek isteyen öğretmenlerimizin bu işlemleri yarıyıl ve yaz tatilindeyapılmakta iken ilgi (c) 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 37 nci maddesine göre sadece yaz tatilinde yapılması öngörülmüştür. Esas olan eğitim ve öğretimin sürekliliğini sağlayarak geleceğimiz olan öğrencilerimize daha nitelikli eğitim ortamları sağlamaktır. Eğitim ve öğretimin devam ettiği süreç içerisinde hangi sebeple olursa olsun öğretmenlerin yer değiştirmeleri sonucu oluşan öğretmen ihtiyacını yıl içinde karşılamak mümkün olmamaktadır. Oluşan öğretmen ihtiyacının karşılanması, ücretli öğretmen istihdamını zorunlu kılmaktadır. Bu da eğitim ve öğretimi olumsuz etkilemektedir. Bu tür tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması amacıyla, eğitim-öğretim yılı içinde öğretmenlerin her ne sebeple olursa olsun yer değiştirme uygulamalarına son verilmiştir; Bu nedenle, bundan böyle her yılın Ağustos ayı içinde duyuru yapılacak, Eylül ayının ilk haftasında ise atama işlemleri gerçekleştirilecektir.

Yer değiştirme suretiyle yapılan atamalar, öğretmenlerin elektronik ortamda, alanında ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarını tercih etmek suretiyle hizmet puanı üstünlüğü esasına göre gerçekleştirilmektedir. Alanında ihtiyaç bulunmaması durumunda, aile bütünlüğünün korunması ilkesinden yola çıkılarak, sonradan görev yeri belirlenmek üzere il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine atama yapılmaktadır. Ancak, bu durumdaki öğretmenlerimizden çoğu il ya da ilçe merkezinde ihtiyaç oluşmaması nedeniyle hem atıl durumda kalmakta hem de eğitim ve öğretim hizmetlerinden uzak kalmaktadır.

 

Bu durumda olan öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve becerilerinden en üst düzeyde yararlanmak için, eşi öğretmen olan personelinizin atama ve yer değiştirme işlemlerinin öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu iller olacak şekilde planlanması hâlinde, ülke genelinde dengeli Öğretmen dağılımı gerçekleştirilmiş olacağı gibi, aile bütünlüğü sağlanmış olan öğretmenlerimizden hem istenilen verim alınmış olacak, hem de öğretmenlerimizin eğitim- öğretim hizmetlerine aktif biçimde katılımı da sağlanmış olacaktır.

Bu amaçla, yukarıda belirtilen takvim çerçevesinde özür durumuna bağlı yer değiştirme suretiyle atamaların norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına doğrudan yapılacağı, bundan böyle özür durumundan il ya da ilçe millî eğitim müdürlüğü emrine öğretmen atamasının yapılmayacağı, alanında norm kadro açığı bulunmaması veyahizmet puanı yetersizliği nedeniyle yer değiştirme suretiyle ataması yapılamayanların ise ilgi (c) 652 sayılı KHK’ni n 37 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre aylıksız izinli sayılmalarını isteyebilecekleri hususları dikkate alınarak bundan böyle eşi öğretmen olan Bakanlığınız/Kurumunuz personelinin atama ve yer değiştirme işlemlerinin en geç Ağustos ayı içerisinde tamamlanması ve öğretmen ihtiyacının yoğun olduğu illerin dikkate alınması hususlarında gereğine bilgilerinizi arz/rica ederim.

Ömer DÎNÇER

Millî Eğitim Bakam

DAĞITIM: Gereği:

– Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlara

2012 Ağustos Eylül Eğitim Öğrenim Sağlık Eş Durumu Atamalarında İl Emri Kalktı Aylık İzin Uygulaması Başladı , İl Emri Kalktı MEB ,MEB İl Emri Eş Durumu Özür Grubu Atamalarında Kaldırıldı 9 Şubat 2012 , İl Emri Kalktı MEB Resmi Yazısı 09.02.2012 , Özür Grubu Atamaları İl Emri Kalktı Atanamayanlar Aylıksız İzne Ayrılacak

9 Şubat 2012

2 yorum

  1. eşim 2012 yılı şubat ayında kadrolu olarak öğretmen ataması yapıldı. ancak ben İstanbulda adliyede memur olarak çalışmaktayım. ancak hamileyim. eş durumuna bağlı olarak 1,5 yılda gelebiliyor mu. ben doğum yaptıktan sonra ücretsiz izin almam onun eş durumundan 1,5 yılda gelmesine engel mi. çünkü ücretsiz izin alındığında sigortamız kesildiğinden dolayı acaba eş durumuna engel mi ?

    • bildiğim kadarıyla aylıksız izin aldığında sağlık güvencen devam ediyor sadece emekliliğe işlenecek iş günü işlenmiyor. sağlık güvencen devam ediyor. müfettiş öyle demişti.sonuçta eş durumu tayini isteyen kişi eşinin çalışma belgesini ilgili kurumdan alıyor ve eşin o belgeyle başvuru yapıyor. sonuçta kadroluysan bunu belgeleyebilirsin. izinli olman etkilemez gibi geliyor bana

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.