Oversee İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Oversee İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Oversee

Türkçe Anlamı: Denetlemek, gözetlemek, yönetmek.

 1. The CEO oversees all the company’s operations. (CEO, şirketin tüm işlemlerini denetler.)
 2. The manager oversees the work of his team. (Yönetici, ekibinin çalışmalarını gözden geçirir.)
 3. A board of directors oversees the activities of the organization. (Bir yönetim kurulu, kuruluşun faaliyetlerini denetler.)
 4. The teacher oversees the students during the exam. (Öğretmen, sınav sırasında öğrencileri gözetler.)
 5. The police officer oversees traffic at the intersection. (Polis memuru, kavşaktaki trafiği denetler.)
 6. The supervisor oversees the safety regulations at the construction site. (Denetçi, inşaat alanındaki güvenlik kurallarını gözden geçirir.)
 7. The department head oversees the budget of the department. (Bölüm başkanı, bölümün bütçesini denetler.)
 8. The project manager oversees the progress of the project. (Proje yöneticisi, projenin ilerleyişini gözlemler.)
 9. The committee oversees the planning of the event. (Komite, etkinliğin planlamasını denetler.)
 10. The inspector oversees the quality of the products. (İnspektör, ürünlerin kalitesini denetler.)
 11. The coach oversees the training of the athletes. (Antrenör, sporcuların eğitimini gözetler.)
 12. The principal oversees the daily operations of the school. (Müdür, okulun günlük işlemlerini denetler.)
 13. The captain oversees the crew on the ship. (Kaptan, gemideki mürettebatı gözetler.)
 14. The landlord oversees the maintenance of the property. (Ev sahibi, mülkün bakımını gözden geçirir.)
 15. The owner oversees the management of the business. (Sahip, işletmenin yönetimini denetler.)
 16. The project team oversees the implementation of the new software. (Proje ekibi, yeni yazılımın uygulanmasını gözetler.)
 17. The city council oversees the development of the city. (Şehir meclisi, şehrin gelişimini denetler.)
 18. The parent oversees their child’s education. (Ebeveyn, çocuklarının eğitimini gözetir.)
 19. The committee oversees the hiring process for new employees. (Komite, yeni çalışanların işe alım sürecini denetler.)
 20. The president oversees the country’s foreign policy. (Başkan, ülkenin dış politikasını yönetir.)
 1. The security guard oversees the safety of the building. (Güvenlik görevlisi, binanın güvenliğini denetler.)
 2. The accountant oversees the financial records of the company. (Muhasebeci, şirketin mali kayıtlarını denetler.)
 3. The inspector oversees the compliance with safety regulations. (Denetçi, güvenlik kurallarına uyumu gözden geçirir.)
 4. The project manager oversees the allocation of resources. (Proje yöneticisi, kaynakların tahsisini gözlemler.)
 5. The coach oversees the performance of the team during the game. (Antrenör, oyun sırasında takımın performansını gözetler.)
 6. The director oversees the production of the movie. (Yönetmen, filmin yapımını denetler.)
 7. The teacher oversees the behavior of the students in the classroom. (Öğretmen, sınıftaki öğrencilerin davranışlarını gözetler.)
 8. The committee oversees the implementation of the new policy. (Komite, yeni politikanın uygulanmasını denetler.)
 9. The supervisor oversees the training of new employees. (Denetçi, yeni çalışanların eğitimini gözden geçirir.)
 10. The manager oversees the customer service operations of the company. (Yönetici, şirketin müşteri hizmetleri işlemlerini denetler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.