Override İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Override İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Override İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anlamı: Override, bir işlevin, sınıfın veya yöntemin varsayılan işlemini geçersiz kılmak veya değiştirmek anlamına gelir.

 1. I had to override the default settings to get the desired output. (Varsayılan ayarları geçersiz kırmam gerekiyordu.)
 2. The manager decided to override the employee’s request for a day off. (Yönetici, çalışanın izin günü talebini geçersiz kılmaya karar verdi.)
 3. She had to override her fear and speak up in front of the audience. (Korkusunu geçersiz kırmalı ve izleyicilerin önünde konuşmalıydı.)
 4. The new law would override any conflicting regulations. (Yeni yasa, çelişen tüm düzenlemeleri geçersiz kılacaktı.)
 5. I accidentally pressed the wrong button and had to override my mistake. (Yanlış düğmeye basarak yanlışlıkla hatamı geçersiz kılmak zorunda kaldım.)
 6. The parents decided to override the children’s objections and move to a new house. (Ebeveynler, çocukların itirazlarını geçersiz kılmaya ve yeni bir eve taşınmaya karar verdiler.)
 7. The teacher had to override the student’s inappropriate behavior and enforce discipline. (Öğretmen, öğrencinin uygun olmayan davranışlarını geçersiz kırmak ve disiplin uygulamak zorunda kaldı.)
 8. The president vetoed the bill, but Congress was able to override his veto. (Başkan, yasayı veto etti, ancak Kongre, vetosunu geçersiz kılabildi.)
 9. The software developer had to override the default error messages to make them more user-friendly. (Yazılım geliştiricisi, varsayılan hata mesajlarını geçersiz kırmak ve daha kullanıcı dostu hale getirmek zorunda kaldı.)
 10. The Supreme Court’s decision would override any lower court rulings. (Yüksek Mahkemenin kararı, daha düşük mahkeme kararlarını geçersiz kılacaktı.)
 11. The CEO had to override the board’s decision and make a different choice. (CEO, yönetim kurulunun kararını geçersiz kılmak ve farklı bir seçim yapmak zorunda kaldı.)
 12. The team had to override their initial plan and come up with a new strategy. (Takım, ilk planlarını geçersiz kırmak ve yeni bir strateji geliştirmek zorunda kaldı.)
 13. The doctor had to override the patient’s wishes and recommend surgery. (Doktor, hastanın isteklerini geçersiz kırmak ve ameliyat önermek zorunda kaldı.)
 14. The company had to override the union’s demands and impose a pay cut. (Şirket, sendikanın taleplerini geçersiz kırmak ve ücret kesintisi uygulamak zorunda k
 1. The pilot had to override the autopilot and take control of the plane. (Pilot, otomatik pilotu geçersiz kırmak ve uçağı kontrol etmek zorunda kaldı.)
 2. The designer had to override the client’s preferences and make design choices based on their expertise. (Tasarımcı, müşterinin tercihlerini geçersiz kırmak ve uzmanlığına dayanarak tasarım seçimleri yapmak zorunda kaldı.)
 3. The coach had to override the player’s objections and make a substitution. (Antrenör, oyuncunun itirazlarını geçersiz kırmak ve oyuncu değiştirmesi yapmak zorunda kaldı.)
 4. The system administrator had to override the security settings to access a restricted file. (Sistem yöneticisi, kısıtlanmış bir dosyaya erişmek için güvenlik ayarlarını geçersiz kırmak zorunda kaldı.)
 5. The company had to override their strict budget and invest in new technology to stay competitive. (Şirket, rekabetçi kalmak için sıkı bütçesini geçersiz kırmak ve yeni teknolojiye yatırım yapmak zorunda kaldı.)
 6. The manager had to override the company policy and make an exception for a valued employee. (Yönetici, değerli bir çalışan için istisna yapmak için şirket politikasını geçersiz kırmak zorunda kaldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.