Ötüken’in Türkler İçin Önemi Nedir

Ötüken’in Türkler İçin Önemi Kısaca, Ötüken’in Türkler İçin Önemi Nedir

Orta Asya’da kurulan ilk Türk devleti olan Hun devletinin başkenti Ötüken’dir. Orta Asya’da kurulan ilk Türk devletinin başkenti doğal olarak Türkler için büyük önem taşımaktadır. Hunlar Ötüken’i kaybettiklerinde tarih sahnesinden silinmişlerdir.

Eski Türklerde Tengricilik inancı hakimdir ve bu inançta Ötüken toprak ana anlamına gelmektedir. Ormanlarla kaplı olan Ötüken eski Türklerde kutsal bir anlam taşımaktadır. Şu anda Rusya ve Moğolistan arasında bulunan bu bölge Göktürk yazıtlarında Türklerin yüreği olarak geçmektedir.

Bu bölge eski Türklerde askeri üs olarak da kullanılmaktadır. yani ordu burada konuşlandırılmakta ve tüm ihtiyaçlarını bu bölgeden sağlamaktadır. Ayrıca Göktürkler de tarih boyunca Ötüken’e çok değer vermişlerdir. Bu bölge Göktürklere de başkentlik yapmış bir bölgedir.

 

Ötüken’in Türkler İçin Önemi Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.