Osmanlı’da Matbaanın Toplumsal Ve Ekonomik Hayata Etkileri Nelerdir?

Bu yazımızda Osmanlı’da matbaanın toplumsal ve ekonomik hayata etkileri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti’nde matbaa Lale Devri’nde kullanılmaya başlanmıştır. 18. yüzyıla denk gelen döneme kadar beklenilmesinin sosyal ve ekonomik yönleri bulunmaktadır. Osmanlı’da yazma eserler ve hat sanatçılığı gelişmiş olduğundan bu alanlarda çalışan insanların işlerini kaybetmemeleri için beklenilmiştir.

Osmanlı Devleti, 18. yüzyıl yenilik hareketlerine matbaayı getirerek başlamıştır. İlk matbaacı İbrahim Müteferrika’dır. Lale Devri ıslahat hareketlerinden olan matbaa, Osmanlı’da bilgi ve bilimin de gelişmesini sağlamıştır.

Osmanlı’da matbaanın toplumsal ve ekonomik hayata etkileri şu şekildedir:

*Kitap sayısı artmıştır.

*Bilgiye ulaşma kolaylaşmıştır.

*Küresel ölçekte haber alma hürriyeti artmıştır.

*Okuma ve yazma oranı artmıştır.

*Kitap, gazete, dergi faaliyetleri başlamıştır.

*Hat sanatı zayıflamıştır.

*Yazma eserler azalmıştır.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.