Osmanlı Devletinin Kısa Sürede Büyümesinin Nedenleri

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir maddeler halinde kısaca özet

Osmanlılar önce bir beylik iken birçok coğrafi ve politik imkanlar sayesinde güçlü bir imparatorluk haline geldiler.
Bunda Anadolu ve Balkanların etkisi büyüktü

Anadolunun Etkisi

1243’teki Kösedağ Savaşı ardından Anadolu’nun çeşitli yerlerinde beylikler ortaya çıktı.  Anadolu Selçuklu buyüzden topraklar üzerindeki hakimiyetini kaybetti,

Bizanslıların Durumu:

Bizans çeşitli oyunların oynandığı bir devletti.  Anadolu’daki ve Balkanlardaki komutan ve askerler merkezi otoriteyi dinlemiyorlardı. Tekfur beyleri rahat bir şekilde hareket ediyorlardı.Bu sayede Osmanlının yayılması kolay oldu.

Coğrafi Durum:

Osmanlı beylik iken Bizans’ın yakınında olduğundan fethedilmeye müsait topraklara çok yakındı. Batıda ise ekonomik merkezler olan İznik, İzmit, ve Bursa’yı elde edebilecek durumdaydı.

Diğer Beylikler Tarafından Rahatsız Edilmemeleri:

Osmanlı, Bizans ile mücadeleye giriştiğinden diğer beylikler ile münakaşa yaşamadılar. Anadolu Beylikleri arasındaki kavgalara karışmadılar. Bu şekilde beylikler Osmanlı Beyliğine karşı cephe almadılar.  Osmanlı Beyliği sınırlarda daha rahat bir şekilde hareket etti.

Türkmen Göçleri:

Fethini sağladıkları topraklarda hakimiyetin uzun sürmesi için Türkmenleri yerleştirerek nüfus yoğunluğu elde etmişlerdi.

Merkezi Yönetimin Tek Olması

Osmanlılar, güçlü bir merkez yönetimi uygulamışlardır. Önceki Türk Devletlerinde görülen memleket “hanedan üyelerinin ortak malıdır” düşüncesi yoktu Osmanlıda. Bu durum da devletin parçalanmamasını, uzun süre yaşamasını sağlamıştır. Osmanlı Devleti, merkeziyetçi mutlak imparatorluk haline gelmiştir.

Uygulanan Politika

Fethedilen yerlerde tımar sistemi, nüfus iskan ve kültür politikası uygulanarak devlet otoritesi bu bölgelere götürülmüştü. Ayrıca fethedilen yerlerdeki insanların hak ve inançlarına saygı duyarak onlara kendi halkı gibi haklar tanımışlardır.

Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin nedenleri hakkında kısaca bilgi verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.