Osmanlı Devletinin Duraklamasına Neden Olan İç Nedenler

Osmanlı devletinin duraklamasına etki eden dış sebepler hakkında bilgi kısaca, Osmanlı devletinin duraklamasına neden olan iç nedenler

Osmanlı Devleti yükselme döneminden sonra duraklama dönemine girmiştir. Bu da idari, askeri, ekonomik yönden devletin eskisi kadar iyi olmaması ile olmuştur. Duraklama dönemi 18. yüzyılın başlarında başlamış ve gerileme dönemine kadar devam etmiştir. Yani Osmanlı Devleti’ni yıkılma sürecine kadar götüren yolun başlangıcı olan bir dönemdir. Osmanlı Devleti’nin duraklama dönemine girmesinin iç nedenlerini bu yazıda sizin için topladık.

Padişahların yönetimi eski padişahlara göre daha farklı olmuş bu da halkı memnun etmemiştir. Kafes usulü beklendiği gibi problemleri ortadan kaldıramamış hatta yeni problemlere yol açmıştır. Şehzadeler artık eskisi kadar halk ile iç içe değildi, saraydan çıkmamaya ve halktan uzaklaşmaya başlamışlardı.

Devletin denetimi zayıflamış ve Liyakat gözetimi tam olarak uygulanamamıştır. Tüm devlette rüşvetler baş göstermiş ve halkın huzuru kalmamıştır.

Padişahın haremindeki kadınları yani eşleri devlet yönetimine olması gerekenden fazla karışmaya başlayınca devlet yönetimi karışmıştır.

Ordu için çok önemli bir sistem olan Devşirme ve Tımar sistemlerinin layıkıyla uygulanamaması orduya nitelikli ve yeterli asker yetiştirilememesine ve gelirlerin düzgün toplanamamasıyla ekonominin de bozulmasına neden olmuştur.

Eğitim sistemi eskisi gibi insanları eğitememiş ve ulemalık kavramının da değişmesiyle kaliteli bilim adamları yetiştirilmemeye başlamıştır. Beşik Ulemalığı da eğitim sistemini bozan nedenlerden biridir.

Devlet ekonomisinin bozulması nedeniyle artırılan vergiler sonucu halk isyan etmiş ve huzur kalmamıştır.

Çift bozan vergileri de artınca çiftçiler çareyi topraklarından vazgeçmekte bulmuşlardır ve üretim bundan etkilenmiştir.

Yeniçerilerin padişaha karışacak gücü kendinde bulmaları nedeniyle gerekli yenilikler yapılamamış ve devletin çöküşünün önüne geçmek için adımlar atılamamıştır.

Osmanlı Devletinin Duraklamasına Neden Olan İç Nedenler Nedir Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.