Osmanlı Devleti’nde Nişancının Görevi Nedir?

Bu yazımızda Osmanlı Devleti’nde nişancının görevi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti’nde devlet adamları ilmiye, seyfiye ve kalemiye sınıfı olarak ayrılırdı. Nişancı da kalemiye sınıfından divan üyesi olarak görev yapan devlet adamıdır.

Nişancı, divandan çıkan belgelere, padişah adına yazılacak fermanlara, beratlara ve namelere padişah mührü ve tuğrasını yazan kişidir.

Nişancının görevleri şu şekildedir:

*Fethedilen yerleri kayıt altında tutmaktır.

*Dirlik dağıtır, tapu ve kadastro işlerinde yazışmalar yapar.

*Padişahın tuğrasını taşır ve çeker.

*Bürokrasi ve diplomasi diline hakim olmak ve devlet yazışmalarını düzenlemekle görevlidir.

Osmanlı Devleti, çok kültürlü, çok uluslu yapısıyla geniş coğrafyaları yönetmekte ve devlet adamlarının kademeleşmesiyle bir sistem kurmuş vaziyetteydi. Böylece devletin idari sistemi yüzyıllarca devam ederek yerleşik hale gelmiştir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.