Osmanlı Devleti Tarihi ile İlgili Kompozisyon

Bu yazımızda Osmanlı Devleti tarihi ile ilgili kompozisyon kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Osmanlı Devleti, Söğüt – Bilecik’te kurulmuştur. Birçok teze göre 1299 yılında kurulmuştur. Osmanlı Devleti’nin kurucu beyliği Osmanoğulları’dır. Osman Gazi, beyliğin ve devletin kurucusu olarak en önemli tarihi şahsiyetlerden biridir. Osmanlı Devleti, yönünü Bizans’a dönerek savaşmış ve Anadolu’daki Müslüman ihtilaflarıyla uğraşmamıştır.

Kısa sürede Balkan coğrafyasında da yayılan Osmanlı Devleti, İstanbul’u hedefine koyarak şehri toprak bütünlüğü bakımından muhasara altına alarak iki yandan da sarmıştır. Kısa sürede İstanbul’un fethi gerçekleşmiştir. Osmanlı siyasi ve iktisadi güç elde etmiştir. Fakat en önemlisi dini bir güç elde etmiştir. Fetihler hızlanmış ve Anadolu birliği de sağlanmıştır.

Osmanlı Devleti, üç kıtaya yayılan coğrafyaya İslam Medeniyeti’nin sancaktarlığında ulaşmıştır. Mısır’ın fethedilmesinden sonra hilafet de Osmanlı’ya geçmiştir. Böylece dini ve siyasi bir merkez haline gelen İstanbul, ümmetin başkenti olmuştur. Hilafetten sonra tam dört yüz yıl İstanbul dini ve siyasi bir merkez haline gelmiştir. Devletin sınırları iyice genişlemiştir.

Osmanlı Devleti’nde devlet idaresinde yapılan ıslah çalışmaları ve tanzim hareketleri devletin siyasi olarak zayıflamasına neden olmuştur. Daha sonra toprak kayıpları başlayınca askeri ve iktisadi güç de azalmıştır. Osmanlı Devleti, birçok savaştan muzaffer çıktığı gibi birçoğunda da mağlup olmaya başlamıştır.

En sonunda Birinci Dünya Savaşı’nın ardından yıkılmış ve yerine Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur.

Osmanlı Devleti Tarihi ile İlgili Kompozisyon Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.