Örneklendirme Nedir Örneklendirme Örnekleri

Örneklendirme Nedir, Örneklendirme Örnekleri

♦           Yazar, konuyu pekiştirmek veya savunulan düşünceyi inandırıcı kılmak amacıyla örneklendirmelere başvurur. Örneklendirmeler genellikle “örneğin, sözgelimi, mesela” sözcükleriyle kurulur.

Örnek:     .. .Sanat eserlerinde konunun amaç değil sadece bir araç olduğunu birçok şairin aynı konuyu işlemeleri de gösterir. Leyla ile Mecnun konusu üzerinde birçok şairimiz eser vermiştir. Ama bunlardan ancak Fuzuli’ninki yaşamakta ve gerçek bir değer taşımaktadır.

Yukarıdaki parçada yazar bir sanat eserinde konunun de­ğil anlatımın (üslubun) önemli olduğunu okura kabul ettirmek için Fuzuli’nin Leyla ile Mecnun’u konu edindiği mesnevisini örnek vermiştir.

Örnek :      Eğer bir sanat eserinde konu esas olsaydı, okumuş olduğumuz bir romanın konusunu bildiğimiz için tekrar tekrar okunması anlamsız olurdu. Oysa “Goriot Baba” gibi romanları defalarca okuyanlar sayısız denecek kadar çoktur.

Yukarıdaki tartışma paragrafında yazar “Goriot Baba”yı örnek olarak kullanmıştır.

Örneklendirme nedir hususunda sorularınızı ve örneklerinizi aşağıdan hemen yazabilirsiniz.

33 yorum

  1. Dilimize karşı gittikçe duyarsızlaşıyoruz. Dile sahip çıkıp onu korumak gerektiğini söyleyenler bile farkına varmadan pardon, mersi, bay, kafe gibi sözcükleri kullanıyor. Eğer dile karşı duyarsızlığımız bu hızla devam ederse gelecek kuşaklar ana dilinden büyük ölçüde kopacak.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.