Ölçeklerine Göre Harita Çeşitleri

cocuk_kalbi1

Bir şehrin imar planının yapılabilmesi için ya da o bölgede karayolu, demiryolu, köprü gibi ulaşım olanakları için en uygun noktayı saptamak; coğrafya, arkeoloji, coğrafya gibi alanlarda araştırma yapmak için haritalar sık sık kullanılmaktadır. Kullanılan haritalar Konularına göre ve Ölçeklerine göre olmak üzere iki başlıkta incelenmektedir.

Ölçeklerine göre haritalar:

 • Büyük Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/200.000’e kadar olan haritalara büyük ölçekli harita adı verilir.
  – Büyük ölçekli haritalarda küçültme oranı azdır.
  – Gösterilen ayrıntı çok fazladır.
  – Birim düzleminde gösterilen alan küçüktür.
  – İzohips eğrileri arasında yükselti farkı azdır.
  – Planlar ve topoğrafya haritaları büyük ölçekli haritalardır.
 • Orta Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/200.000 – 1/100.000 arasında olan haritalara orta ölçekli haritalar adı verilir.
  – Büyük ölçekli haritalara göre bu haritalar daha az ayrıntı göstermektedir.
 • Küçük Ölçekli Haritalar
  – Ölçekleri 1/1.000.000’dan küçük olan haritalara küçük ölçekli haritalar adı verilir.
  – Ayrıntının en az olduğu harita türüdür.
  – Küçültme oranı en fazladır.
  – Ayrıca birim düzleminde gösterilen gerçek alan geniştir.
  – İzohips eğrileri arasındaki yükselti farkı fazladır.
  – Duvar ve Atlas haritaları küçük ölçekleri haritalardır.

Ölçeklerine Göre Haritalar Konulu Yazımız İçin Yorum ve Görüşlerinizi Hemen Bize Yazın. 

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.