Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti 2012

2012 yılında yapılan zam ve enflasyon oranıyla birlikte öğretmenlere ödenecek olan ek ders saat ücreti Ne Kadar ? Detaylar şöyle :

2012 EK DERS ÜCRETLERİ01.01.2012 tarihinden itibaren M.E.B. Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce Merkezi ve Mahalli olarak düzenlenecek Hizmetiçi Kurs ve Seminerlerinde Ödenecek Ek ders ücretlerine ait çizelge

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar: Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 01.12.2006 Sayı:2006/11350 Yayınlandığı Resmi Gazete Tarih: 16.12.2006 Sayı:26378 Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 21.07.2007 Sayı:26589 Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 18.04.2008

Sayı:2008/13567 Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 10.05.2008 Sayı:26872 Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 24.11.2008 Sayı:2008/14575 Değişikliğin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih: 23.01.2009 Sayı:27119

10 Ocak 2012 tarih ve 28169 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile açıklanan aylık katsayısı (0,066187) dikkate alınarak; 01 Ocak 2012 tarihinden itibaren uygulanan Memur Maaş Katsayısı 0,066187 olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir

ÜNVANI                        Gösterge       Maaş KatsayısıTUTARI
Profesör 300 x 0,066187 19,86.-TL
Doçent 250 x 0,066187 16,55.-TL
Yardımcı Doçent 200 x 0,066187 13,24.-TL
Öğretim Görevlisi ve Okutman 160 x 0,066187 10,59.-TL
M.E.B.Öğretmen ve Diğer Eğitim Görevlisi 140 x 0,066187 9,27.-TL.

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde 150 x 0,066187 9,93.-TL

AÇIKLAMA: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre; Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:

Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir. Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller :

Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden;

a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.

Ek Ders Ücretleri 15 Ocak’ta

Bu ayın 15’inden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere ek ders ücreti ödenecek.

Bakanlar Kurulu’nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, ilave ek ödeme tutarından yararlanmakta olan öğretmenlerden ilave ek ödeme tutarından kaynaklı fark tazminatından yararlananlara, ek ders ücretleri, söz konusu tazminat tutarından yararlandıkları sürece ödenmeyecek.

15 Ocak 2012 tarihinden itibaren ilk defa veya yeniden görevlendirilen öğretmenlere öngörülen fark tazminatı ödenmesine imkân bulunmadığından ek ders ücreti ödenecek.

Ek Ders Saati Ücretleri 2012 , Öğretmenlerin Ek Dersi Ne Kadar 2012 , 2012 Zamlı Yeni Ek Ders Ücretleri , Öğretmenlerin Ek Ders Karşılığı Okuttuğu Derslerin Saatlik Ücreti Kaç Lira TL Ne Kadar 2012 , 2012 Ek Ders Ücreti

12 Ocak 2012

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.