Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Kasım 2020

Öğretmen Görevleri Nelerdir Öğretmen Nedir Sorumlulukları

Öğretmen Nedir, Öğretmenin Görevleri Nelerdir

Öğretmenin Görev ve Sorumlulukları

Öğretmen; bir tekniği, bilim dalını, sanatı ya da belirli bilgileri aktarmayı meslek olarak yapan kişidir.

“1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 43. Maddesine göre, öğretmenlik, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir.”  diye geçer.

ogretmenogrenci

Üniversitelerdeki özel yetişme şekillerinin belli mertebelerine gelen kişilere doçent, profesör hepsine genel olarak “öğretim üyesi” denir. Bu derecelere erişememelerine rağmen üniversitelerde öğretim görevi üstlenen kişiler de genel olarak “öğretim görevlisi”, özel olarak “uzman okutman” olarak adlandırılırlar.
Konu başlıkları

* 1 Yetişmeleri
* 2 Görevleri
* 3 Ayrıca bakınız
* 4 Kaynakça
* 5 Referanslar
* 6 Dış bağlantılar

Yetişmeleri
Vikisözlük’ten, Öğretmen tanımına erişebilirsiniz.

“Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özel alan eğitimi ve pedagojik formasyonla sağlanır.” [2]

Önceden, öğretmen okullarında (köy enstitüleri, köy öğretmen okulları) öğrenim görmüş olan ilkokul öğretmenleri; eğitim enstitülerini bitirmiş olan ortaokul öğretmenleri; yükseköğretmen okullarıyla üniversitelerin edebiyat ve fen fakülteleri belli alanlarında öğrenim gören ve öğretim lisansı hakkı kazanmak için meslek açısından lazım olan ek dersleri (didaktik, pedagoji tarihi, pedagojik formasyon, psikoloji) gören üniversite mezunlarından Milli Eğitim Bakanlığı adına hizmet veren lise öğretmenleri, Memurluk Kanunu’nun kapsamındaydılar. Günümüzde öğretmen yetiştirme vazifesini, üniversitelerin gerekli Eğitim Fakülteleri ile Teknik Eğitim Fakülteleri yerine getirmektedir.

Öğretmenler, bakanlığın yaptırdığı yönetmelikler doğrultusunda, yetişmelerinin kendilerine sunduğu olanaklarla okullarda görev alırlar.

Görevleri
Öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı bir çalışma
Öğretmen ve öğrencilerinin yer aldığı bir çalışma
Japonya’da bir okulun öğretmenler odası
Japonya’da bir okulun öğretmenler odası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yönetmeliklerine göre genel olarak öğretmenlerin görevleri şunlardır.

* Kendilerine belirtilen ve yetkili oldukları dersleri okutmak,
* Okuttukları dersler hakkında uygulama ve deneyleri gerçeklerştirmek,
* Öğrencileri, serbest çalışma saatlerinde gözetlemek,
* Ders dışında okulun eğitim, öğretim ve yönetim işlerinde yer almak,
* Kanun, yönetmelik ve emirlerle belirtilen ödevleri yapmak.

Bunların dışında öğretmenlerin öğrencileri yetiştirme hususunda tüm olanaklardan faydalanmaları, hizmet ruhu edinmeleri, ödevden kaçınmamaları, öğrencileri için iyi bir rehber ve yardımcı olmaları, eğitim konularında tüm tavır ve hareketleriyle örnek olmaları beklenir.

Öğretim görevi süresince öğretmenlerin, öğrencileri bireysel çalışmalara teşvik etmeleri, zümre öğretmenleriyle iyi bir işbirliği yapmaları, öğrenci ödevlerini gerekli yönetmeliğe göre gözden geçirdikten sonra geri vermeleri, sınav yönetmeliği doğrultusunda görevlendirildikleri sınavlarda yer almaları, öğrencilerinin başarılarını tespit ederek değerlendirmeleri ve kanaat dönemleri bitiminde verilecek karne notları için lazım gelen sözlü-yazılı yoklamaları gerçekleştirmeleri beklenir.

Ders görevi bitiminde öğretmenlerin gerçekleştirmeleri gereken işler bitmez. Mesai saatinin ardından öğretmenlerden yıllık ders dağıtım planlarını hazırlamaları, dersler için hazırlık yapmaları ve bu amaçla materyaller hazırlamaları, gerçekleştirdikleri yazılı yoklamaları değerlendirmeleri, öğrenci hal ve hareketleriyle alakalı gözlem formlarını gözden geçirerek öğrencinin gelişimini takip etmeleri, öğrencilerinin daha iyiye erişmesi için ne gibi önlemler alması gerektiğini değerlendirip araştırması beklenir.

Eğitim çalışmaları esnasında öğretmenler, okul yönetiminin seçtiği günlerde okul nöbeti tutmakla, kendisine verilen eğitsel kulüpleri kurarak yürütmekle, öğretmenler kurulunun kararlarıyla kendi sınıfının eğitim işlerini ayarlamakla, Tebliğler Dergisi’ni okumakla yükümlüdürler. Öğretmenlerin, öğretim, eğitim ve bilim ödevinden başka bir ödevleri olamaz. Kendi okulları dışında okullarda ek olarak bilim, öğretim ve eğitimle alakalı bir işte çalışacak olan öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığı iznine ihtiyaçları vardır.

Öğretmenler, ilk olarak okul müdürlerinin, ardından Milli Eğitim Müdürlüğü’nün İller Kanunu’na göre mahalli mülkiye amirinin, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin denetimine bağlıdır. İlköğretim öğretmenlerinin nakil ve tayini il idaresi tarafından; lise öğretmenlerininki ise bakanlık tarafından gerçekleştirilir. Öğretmenler, okullar saymanlığından maaş alırlar ve Emekli Sandığı’na bağlıdırlar.

Her sene ülkemizde 24 Kasım günü, “Öğretmenler Günü” ve bu günün haftası “Öğretmenler Haftası” şeklinde kutlanır. Günümüzde öğretmenlik mesleğine layık oldukları değer verilmemekte ve kötü politikalar sebebiyle bu meslek layık olduğu değeri bulamamaktadır. Öğretmenliğin Tarihi Gelişimi Öğretmenliğin bir meslek olarak gerçekleştirilmesi en yaygın örneğidir. Sofistlerin yerleşim bölgelerini gezerek buralarda eğittikleri bilinmektedir.

Öğretmenlerin Görevleri ve Öğretmenin Sorumlulukları Hakkında Düşüncelerinizi Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

  1. Enes Batur dedi ki:

    hazırlayanların eline sağlık, öğretmenlerin sorumlulukları kısa ve tam istediğim gibi olmuş ödevimi bitirdim sayenizde. :)

  2. su dedi ki:

    öğrenci şeyleri olsaydı iyi olurdu ama yine güzel site

Yorum Yaz