Web sitemize hoşgeldiniz, 08 Aralık 2021

Newtonun Hareket Kanunları

Newtonun hareket yasaları hakkında bilgi kısaca, Newtonun hareket kanunları.

Cismin kinetiği ve kinematiği arasında ilişki kuran üç yasadan oluşan Newton’un hareket kanunları mekaniğin temellerini ortaya koymaktadır. Kinetik ve kinematiğin arasında ilişki kurmak demek kuvvetler ile hareket arasında ilişki kurmak demektir. Böylece bir cisme dışarıdan verilecek etkilerle ne gibi hareketler oluşturabileceği veya bir cismin sahip olduğu hareketin ne gibi tepkiler oluşturabileceği saptanabilir.

1687 senesinin 5 Temmuz gününde bu kanunlar ilk kez yayınlanmıştır. Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ismini taşıyan bu çalışma bu kanunları ve açıklamalarını içermektedir. Cisimlerin hareketleri ile ilintili pek çok fenomenin manası bu yasalar sayesinde bu çalışmada Newton tarafından açıklanmıştır.

İlk hareket kanunu eylemsizlik prensibi olarak geçmektedir. Öyle referans sistemleri bulunabilir ki bu referans sistemleri eylemsiz referans sistemi olarak adlandırılabilir ve böylece bu sisteme dahil olan noktasal cisimler üzerinde net kuvvet bulunmadıkça bu noktasal cisimlerin hızlarında gradyen oluşmaz. Bu kanun daha çok “denge halindeki dış kuvvetler etkisi altında olan cisimler hareket durumlarını korur” şeklinde ifade edilir.

İkinci hareket kanunu en popüler olanıdır. Parçacığın çizgisel momentumunun zamana bağlı değişiminin eylemsiz referans sisteminde bulunan noktasal cismin net kuvvetiyle orantılı olduğunu öngören bu kanun matematiksel olarak F = d(mv)/dt olarak ifade edilir. Burada momentum (mv) ve net kuvvet (F) vektörel büyüklüklerdir ve vektörel toplamlar sonucu bulunurlar. F = ma bu formülün skaler halidir. Bu kanun genellikle “bir cismin kütlesiyle ivmesinin çarpımı o cismin üzerindeki net kuvvete eşittir” olarak söylenir.

Üçüncü hareket kanunu etki tepki prensibi olarak geçmektedir. Cisim üzerine etkiyen kuvvetler kendisine eşit büyüklükte fakat zıt yönde bir tepki kuvveti ile karşılaşır. Çoğunlukla “eşit ve zıt bir tepki mutlak suretle her etki için vardır” şeklinde bilinir.

Newtonun Hareket Kanunları Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz