Neglect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Neglect İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Neglect Nedir?

Neglect, bir şeyi önemsememe veya ihmal etme durumudur. Bir kişi ya da bir şeyin gerektirdiği önemi vermemek, ilgisizlik göstermek anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. She neglected her studies and failed her exams. (O, derslerine önem vermedi ve sınavlarından kaldı.)
 2. The parents were charged with child neglect. (Ebeveynler çocuk ihmalinden suçlandı.)
 3. He neglected to lock the door before leaving the house. (Evden çıkmadan önce kapıyı kilitlemeyi ihmal etti.)
 4. The garden was neglected and overgrown with weeds. (Bahçe ihmal edilmiş ve yabani otlarla kaplanmıştı.)
 5. Neglecting your health can lead to serious consequences. (Sağlığınızı ihmal etmek ciddi sonuçlara yol açabilir.)
 6. The company neglected to pay its employees on time. (Şirket çalışanlarını zamanında ödemeyi ihmal etti.)
 7. She felt neglected by her friends after her breakup. (Ayrılığından sonra arkadaşları tarafından ihmal edildiğini hissetti.)
 8. Neglect of the environment has led to serious pollution problems. (Çevrenin ihmal edilmesi ciddi kirlilik sorunlarına neden oldu.)
 9. The teacher neglected to grade the homework. (Öğretmen ödevleri değerlendirmeyi ihmal etti.)
 10. Neglecting to wear a helmet can result in head injuries. (Kask takmayı ihmal etmek, kafa yaralanmalarına neden olabilir.)
 11. The neglected dog was taken to the animal shelter. (İhmal edilen köpek hayvan barınağına götürüldü.)
 12. Neglecting to check the oil level can damage your car engine. (Yağ seviyesini kontrol etmeyi ihmal etmek, arabanızın motorunu zarar verebilir.)
 13. The neglected building was in a state of disrepair. (İhmal edilen bina tamirat gerektiren bir haldeydi.)
 14. Neglecting to save money can lead to financial problems. (Para biriktirmeyi ihmal etmek, mali sorun

  lara yol açabilir.)

 15. The neglected patient suffered from malnutrition and dehydration. (İhmal edilen hasta, yetersiz beslenme ve susuzluktan muzdaripti.)
 16. The neglected park was full of trash and graffiti. (İhmal edilen park çöp ve grafiti doluydu.)
 17. Neglecting to follow safety guidelines can lead to accidents. (Güvenlik yönergelerini takip etmeyi ihmal etmek, kazalara neden olabilir.)
 18. The neglected child was rescued by social services. (İhmal edilen çocuk, sosyal hizmetler tarafından kurtarıldı.)
 19. Neglecting to water the plants can cause them to wither and die. (Bitkilere su vermemeyi ihmal etmek, solmalarına ve ölmelerine neden olabilir.)
 20. The neglected neighborhood was in need of renovation. (İhmal edilen mahalle yenilenmeye ihtiyaç duyuyordu.)
 21. Neglecting to communicate with your partner can lead to misunderstandings. (Eşinizle iletişim kurmayı ihmal etmek, yanlış anlaşılmalarına neden olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.