Negate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Negate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Negate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Negate kelimesi, “geçersiz kılmak, yok saymak” anlamına gelir. İngilizce cümlelerde sıkça kullanılır. İşte negatenin kullanıldığı örnek cümleler:

 1. He negated all of my arguments. (Tüm argümanlarımı geçersiz kıldı.)
 2. The evidence negates his alibi. (Kanıtlar onun mazeretini geçersiz kılıyor.)
 3. They had to negate the contract due to legal issues. (Hukuki konular nedeniyle sözleşmeyi geçersiz kılmak zorunda kaldılar.)
 4. She negated the effects of the medication by not taking it regularly. (Düzenli kullanmadığı için ilacın etkisini yok etti.)
 5. The new evidence negated the previous ruling. (Yeni kanıtlar önceki kararı geçersiz kıldı.)
 6. The plaintiff is trying to negate the defendant’s claim. (Davacı, davalının iddiasını geçersiz kılmaya çalışıyor.)
 7. His lack of experience negated his qualifications. (Deneyimsizliği niteliklerini geçersiz kıldı.)
 8. The bad weather negated their plans for a picnic. (Kötü hava, piknik planlarını geçersiz kıldı.)
 9. The judge negated the plea bargain. (Yargıç, anlaşmayı geçersiz kıldı.)
 10. The new information negated the need for further investigation. (Yeni bilgiler, daha fazla soruşturma yapma ihtiyacını ortadan kaldırdı.)
 11. The student’s poor attendance negated his hard work. (Öğrencinin kötü devamı, çalışkanlığını geçersiz kıldı.)
 12. The defendant’s confession negated the need for a trial. (Davalının itirafı, yargılama ihtiyacını ortadan kaldırdı.)
 13. The company’s profits were negated by its high expenses. (Şirketin yüksek masrafları, karını geçersiz kıldı.)
 14. The witness testimony negated the defendant’s alibi. (Tanık ifadesi, davalının mazeretini geçersiz kıldı.)
 15. The error in the calculation negated the entire report. (Hesaplama hatası, tüm raporu geçersiz kıldı.)
 16. The team’s loss negated their previous wins. (Takımın kaybı, önceki zaferlerini geçersiz kıldı.)
 17. The surgeon’s mistake negated the success of the surgery. (Cerrahın hatası, ameliyatın başarısını geçersiz kıldı.)
 18. The new law negated the old one. (Yeni yasa, eski yasayı geçersiz kıldı.)
 19. His dishonesty negated his trustworthiness. (Dürüst olmayışı güvenilirliğini geçersiz kıldı.)
 20. The cancellation of the flight neg

ated their travel plans. (Uçuşun iptali, seyahat planlarını geçersiz kıldı.)

Türkçe Karşılıklar

 • Geçersiz kılmak
 • Yok saymak
 • Sözleşmeyi geçersiz kılmak
 • Etkisini yok etmek
 • Önceki kararı geçersiz kılmak
 • İddianın geçersiz kılınması
 • Nitelikleri geçersiz kılmak
 • Planları geçersiz kılmak
 • Anlaşmayı geçersiz kılmak
 • İhtiyacı ortadan kaldırmak
 • Çalışkanlığı geçersiz kılmak
 • Yargılama ihtiyacını ortadan kaldırmak
 • Karı geçersiz kılmak
 • Mazereti geçersiz kılmak
 • Raporu geçersiz kılmak
 • Önceki zaferleri geçersiz kılmak
 • Ameliyatın başarısını geçersiz kılmak
 • Eski yasayı geçersiz kılmak
 • Güvenilirliği geçersiz kılmak
 • Seyahat planlarını geçersiz kılmak

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.