Müslümanların, Kuran’ı Bütün Yönleriyle İncelemesi, Hz. Peygamber’in Söz ve Davranışlarını Tespite Girişmesiyle Hangi Bilimler Ortaya Çıkmıştır?

Aşağıda Müslümanların, Kuran’ı bütün yönleriyle incelemesi, Hz. Peygamber’in söz ve davranışlarını tespite girişmesiyle hangi bilimler ortaya çıkmıştır kısaca olarak ele alacağız.

İslam dininde iki temel kaynak bulunmaktadır. Bu kaynaklar İslami ilimlerin gelişmesinde temel kaynak oluşturmuştur. İslami ilimlerin oluşmasında ayetlerin incelenmesi ve farklı yorumlanması, hadislerin incelenmesi ve araştırılması etkili olmuştur.

İslam’ın temel kaynaklarının teyidiyle tesfir, akaid, fıkıh, kelam, hadis, siyer, hadis usulü, tefsir usulü, mezhepler, din tarihi gibi ilimler ve bilimler ortaya konmuştur. Böylece din bilgisi gelişmiştir. Kütüphaneler ve araştırma merkezleri kurulmuştur. Müslümanların ilme olan saygısı ve dine olan bağlılığı sürekli olarak artış göstermiştir. eğitim ve öğretim buna göre şekillenmiştir. İslam tek ve son dindir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.