Münazara Nedir

Münazara Özellikleri Nelerdir Kısaca, Münazara Nedir

Münazara

Önceden seçilen bir konu hakkında iki karşıt grubun bir jürinin önünde tartıştığı konuşma türüne münazara denir. Münazarada konu hakkında bir tez ve bir antitez vardır. Konuşmacı gruplardan biri bir tez öne sürerken diğer grup bu tezi çürütmeye çalışır. Tartışma bir jüri önünde yapılır. Her grubun başkanı vardır ve başkanlar o grubun sözcüsü konumundadır.

Münazarada yapısal bir “yarışma” ortamı oluşturulur. Çünkü bir konunun zıt iki kutbu tartışılır ve tartışmadan mutlaka bir galibin çıkması gerekir. Tartışma ortamında bir yarışma ruhu yoktur. Çünkü tartışmanın amacı sadece iki zıt görüşün çarpışarak ortaya daha doğru ve objektif bir görüşün ortaya çıkartılmasıdır. Münazarada amaç bir görüşün sunulan kanıtlar yardımıyla karşı tarafa benimsetilmesi, o tarafın ikna edilmesidir.

Münazaranın özellikleri madde madde:

 • Öne sürülen düşünceyi ispatlama ve tartışmadan birinci çıkmak için mücadele edilir.
 • Konuşmacıların sayısı 1 ile 4 arasında değişkenlik gösterebilir, gruplar sözcülerini ya da başkanlarını daha önceden tespit ederler
 • Konuşmaların sona ermesinin akabinde jüri, konuşmacıların yaptığı hazırlığı, karşı düşüncelerini ve konuşma yeteneklerini göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yapar ve yarışmadan galip çıkacak olan kişiyi açıklar.
 • Münazaralar genel olarak okullarda yapılan tartışmalardır.

Münazara Özellikleri Maddeler Halinde Kısaca Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

4 yorum

 1. Münazara, Bir cümle olarak dile getirilen bir tezle bir antitezin iki ayrı grup yani farklı iki taraf arasında ve bir hakem kurulu karşısında tartışılmasına münazara adı verilir.

  Bu tür tartışmalar, aslında düşünce ve söz yarışmasıdır. Münazarada kullanılan dil ve üslup edepli ve seviyeli olmalıdır. Bu ölçü kaçırıldığında münazara çatışmaya dönüşür ki çatışmada sertlik, kabalık ve demagoji blunur. Bu sebeple tartışılan konularda tartışmacılar ister yanlış şeyler dile getirsin isterse fikrimize tamamen aykırı şeyler söylesin konuşmacıya müdahale etmeden sıramız geldiğinde kendi düşüncemizi söylemeliyiz. Münazara çoğunlukla eğitim kurumlarında öğrencilerin yeteneğini geliştirmek ve toplum önünde düzenli, soğuk kanlı konuşma alışkanlığını ayrıca karşı fikre saygı duyma düşüncesini edinmeleri amacıyla düzenlenir.

  Sınıfta yapılan bir münazarada gruplar üç ya da dörder öğrenciden oluşabilir. Münazaranın konusu ve tarihi daha önceden belirlenir. Öğretmenlerden meydana gelen jüri üyeleri yani hakemler seçilir. Jüri, her iki taraftaki konuşmacıların zamanını, sırasını, değerlendirmesini ve konuşmacıların denetlenmesini sağlar. Grubu meydana getiren konuşmacılar kendi aralarında bir grup başkanı seçerler. Grup başkanları fiziki görünümlerinden konuşma yeteneğine kadar her konuda iyi olmalıdır. Başkanlar konuşmacıların en dikkatli ve en atak üyesi olmalıdır. Çünkü başkanlar, karşı tarafı dikkatli bir şekilde dinleyecek, gerektiği zaman not tutacak ve savunmaya başladığında karşı grubun yanlışlarını düzeltecek, düşüncelerini çürütecek, kendi düşüncelerini sakin ve soğuk kanlılıkla savunmaya başlayacaktır. Bilindiği üzre başlangıçta tartışmacılar konuyla ilgili bütün konuşmaları yaptıktan sonra en son ve en büyük görev başkanlara düşmektedir.

  Münazara iki ana bölümden oluşur. İlk bölüm konuyu başlatan kişilerden meydana gelen konuşma bölümüdür. Konuşma bölümünde konuyu olumlu ya da olumsuz olarak savunan tartışmaclar yer alır. Bu bölüm için her iki gruptan seçilen yani konuyu olumlu veya olumsuz savunan 2 veya 4 kişi seçilir. Bu bölümün birinci konuşmacısı ilk grubun olumlu düşüncesini savunan ilk tartışmacıdır. Daha sonra ikinci grupta olumsuz düşünceyi savunan birinci konuşmacıyla münazaraya devam edilir. En sonda üçüncü ve dördüncü kişilerin konuşmalarıyla bu bölüm biter.

  Münazarada son bölümü ise savunma bölümü oluşturur. Savunma bölümünde her iki gruptan konuyu en iyi biçimde ve etkili savunabilecek iki konuşmacı seçilir. Seçilen bu kişiler konuyu bir sonuca bağlayacak konuşmacılardır.

  Münazaralarda hakemlerin (jüri) konuyu en iyi şekilde savunanı belirlemede şu hususlara dikkat etmesi gerekmektedir.

  – Tartışmacıların konuyu açma, genişletme, örnekleme ve toparlama yeteneklerinin ölçülmesi
  – Tartışmacıların tonlaması, vurgulama ve konuyu metne bakmadan sunuşunun göz önüne alınması ve ölçülmesi
  – Tartışmacıların sözcükleri doğru bir şekilde kullanması, anlatım biçimlerinin ve cümle kuruluşlarının değerlendirilmesi
  – Tartışmacıların beden dilini doğru bir şekilde kullanıp kullanmadıkların değerlendirilmesi

  NOT: Münazaralarda asıl amaç; seçilen konunun doğru ya da yanlış olması değil, düşüncesini en iyi biçimde savunan grubu seçmektir. Buradaki amaç ise karşı taraftaki grubu konuşma yeteneği ile yenmektir

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.