Mortification İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortification İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortification Nedir?

Mortification, özellikle dini ve ahlaki bir terim olarak, bir insanın kendisine acımasızca davranarak veya günahlarından dolayı pişmanlık duyarak kendini cezalandırması anlamına gelir. Aynı zamanda, bir organın veya dokunun ölümü veya çürümesi anlamına da gelir.

Mortification ile İlgili Örnek Cümleler:

 1. After losing the championship game, the players felt a sense of mortification. (Şampiyonluk maçını kaybettikten sonra, oyuncular bir utanç hissettiler.)
 2. The politician’s mortification was evident as he apologized for his unethical behavior. (Siyasetçinin utanç duygusu, etik olmayan davranışları için özür dilediği sırada açıkça görülebilirdi.)
 3. She practiced mortification by fasting and abstaining from all luxuries for a week. (Bir hafta boyunca oruç tutarak ve lükslerden tamamen kaçınarak kendisine acımasızca davranarak kendini cezalandırdı.)
 4. The monk practiced mortification by sleeping on a bed of nails. (Keşiş, çivi yatağı üzerinde uyuyarak kendini cezalandırdı.)
 5. His mortification was evident as he asked for forgiveness for his past mistakes. (Geçmiş hataları için af dilediği sırada, utanç hissi açıkça görülebilirdi.)
 6. The athlete felt a deep sense of mortification after being caught using performance-enhancing drugs. (Performans artırıcı ilaçlar kullanırken yakalanmasından sonra, sporcu derin bir utanç hissetti.)
 7. Mortification is a common practice in many religious traditions. (Mortification, birçok dini gelenekte yaygın bir uygulamadır.)
 8. The mortification of the flesh is a way to purify the soul. (Bedenden cezalandırma, ruhu arındırmak için bir yol olarak kullanılır.)
 9. He mortified himself by wearing a hair shirt. (Saç gömleği giyerek kendisine acımasızca davrandı.)
 10. Mortification can be a form of penance. (Mortifikasyon, kefaretin bir formu olabilir.)
 11. The mortification of the leg was caused by a lack of blood flow. (Bacağın ölümü, kan akışının yetersizliğinden kaynaklandı.)
 12. The mortification of the tissue was due to an infection. (Doku ölümü, bir enfeksiyondan kaynaklanıyordu.)
 13. Mortification can lead to physical and psychological harm if not done in moderation. (Ölçülü yapılmadığı takdirde, mortifikasyon fiziksel ve psikolojik zararlara yol açabilir.)
 14. She felt mortified when she realized she had been speaking loudly on the phone in a quiet library. (Sessiz bir kütüphanede yüksek sesle telefonla konuştuğunu fark ettiğinde, utandı.)
 15. The mortification of the skin

was caused by the extreme cold weather. (Cildin ölümü, aşırı soğuk hava nedeniyle oluştu.)
16. Mortification is not always necessary for spiritual growth. (Ruhani gelişim için mortifikasyon her zaman gerekli değildir.)

 1. He underwent mortification as part of his initiation into the secret society. (Gizli topluluğa kabul edilmesinin bir parçası olarak mortifikasyona tabi tutuldu.)
 2. The mortification of the plant was caused by a lack of water. (Bitkinin ölümü, su eksikliğinden kaynaklandı.)
 3. Mortification can be a way to overcome one’s ego and desires. (Mortifikasyon, kişinin egosunu ve isteklerini yenmek için bir yol olabilir.)
 4. The mortification of the soul is an important concept in many spiritual traditions. (Ruhun ölümü, birçok ruhani geleneğin önemli bir kavramıdır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.