Mortgage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortgage İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mortgage Nedir?

Mortgage, bir ev veya arsa gibi bir mülk için alınan ve geri ödemeleri yapılana kadar mülkün teminat olarak kullanıldığı bir tür kredi sözleşmesidir.

Örnek Cümleler:

 1. I need to apply for a mortgage to buy my first home. (İlk evimi almak için ipotek başvurusu yapmam gerekiyor.)
 2. The bank offered me a good mortgage rate for the property. (Banka, mülk için iyi bir ipotek faizi teklif etti.)
 3. He took out a mortgage to finance his new business venture. (Yeni iş girişimini finanse etmek için bir ipotek aldı.)
 4. They struggled to pay their mortgage after losing their jobs. (İşlerini kaybettikten sonra ipoteklerini ödemekte zorlandılar.)
 5. She refinanced her mortgage to take advantage of lower interest rates. (Daha düşük faiz oranlarından faydalanmak için ipoteklerini yeniden finanse etti.)
 6. The couple had to foreclose on their house after falling behind on their mortgage payments. (Çift, ipotek ödemelerinde geri kalmalarının ardından evlerini haciz etmek zorunda kaldı.)
 7. He put down a large deposit to reduce his monthly mortgage payments. (Aylık ipotek ödemelerini azaltmak için büyük bir depozito yatırdı.)
 8. The mortgage broker helped us find the best loan for our needs. (İpotek komisyoncusu, ihtiyaçlarımıza en uygun krediyi bulmamıza yardımcı oldu.)
 9. The bank required us to get mortgage insurance to protect their investment. (Banka, yatırımlarını korumak için ipotek sigortası almamızı istedi.)
 10. She paid off her mortgage early to save money on interest payments. (Faiz ödemelerinden tasarruf etmek için ipotek ödemelerini erken tamamladı.)
 11. The mortgage lender approved their loan application after reviewing their credit history. (Kredi geçmişlerini inceledikten sonra ipotek kredisi başvurularını onayladılar.)
 12. The mortgage repayment schedule allowed for bi-weekly payments. (Ipotek ödeme planı iki haftada bir ödeme yapılmasına izin veriyordu.)
 13. They used a mortgage calculator to estimate their monthly payments. (Aylık ödemelerini tahmin etmek için bir ipotek hesaplayıcısı kullandılar.)
 14. The mortgage terms include a fixed interest rate for the first five years. (Ipotek koşulları, ilk beş yıl için sabit faiz oranını içeriyor.)

  1. They were able to negotiate a lower mortgage rate with the bank. (Bankayla daha düşük bir ipotek faizi için pazarlık yapabildiler.)
  2. The mortgage payment includes principal, interest, taxes, and insurance. (Ipotek ödemesi, ana para, faiz, vergiler ve sigortayı içerir.)
  3. She took out a second mortgage on her home to pay for her child’s college tuition. (Çocuğunun üniversite harçlığını ödemek için evine ikinci bir ipotek aldı.)
  4. The mortgage lender required a property appraisal before approving the loan. (Kredi onaylanmadan önce ipotek veren mülk değerlemesi istedi.)
  5. He decided to rent out his house to cover the mortgage payments while he was working overseas. (Yurtdışında çalışırken ipotek ödemelerini karşılamak için evini kiralamaya karar verdi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.