Moral İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moral İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moral İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Moral, bir toplumun veya bireyin neyin doğru veya yanlış olduğuna dair kabul ettiği değerler, inançlar veya davranışlarla ilgilidir.

 • Moral values are important in shaping a person’s character. (Moral değerler, bir kişinin karakterinin şekillenmesinde önemlidir.)
 • Moral dilemmas can be challenging to navigate. (Moral ikilemler, çözümlenmesi zor olabilir.)
 • It’s important to have a strong moral compass when making decisions. (Karar verirken güçlü bir moral pusulasına sahip olmak önemlidir.)
 • He acted against his moral principles. (O, moral prensiplerine karşı hareket etti.)
 • Stealing is not only illegal but also goes against basic moral principles. (Çalmak, sadece yasa dışı değil, aynı zamanda temel moral prensiplere de aykırıdır.)
 • His behavior was a clear violation of moral standards. (Davranışı, açıkça moral standartlarını ihlal etti.)
 • The company’s actions were criticized for being morally questionable. (Şirketin eylemleri, ahlaki olarak sorgulandı.)
 • Teaching moral values to children is an important responsibility of parents. (Çocuklara moral değerlerin öğretilmesi, ebeveynlerin önemli bir sorumluluğudur.)
 • He was praised for his moral courage in standing up for what he believed was right. (Doğru olduğuna inandığı şeyler için dik durduğu için moral cesaretiyle övüldü.)
 • Adhering to moral principles can sometimes be difficult

  , but it is ultimately rewarding. (Moral prensiplere uymak bazen zor olabilir, ancak sonunda ödüllendiricidir.)

 • Moral relativism suggests that what is right or wrong depends on the individual’s perspective. (Moral relativizm, doğru veya yanlışın bireyin bakış açısına bağlı olduğunu öne sürer.)
 • Moral decay in society can lead to a breakdown of trust and respect. (Toplumdaki moral çöküş, güven ve saygının çökmesine neden olabilir.)
 • People with strong moral convictions are often admired for their integrity. (Güçlü moral inançları olan insanlar, dürüstlükleri için sıklıkla takdir edilirler.)
 • Moral principles are often reflected in a society’s laws and regulations. (Moral prensipler, genellikle bir toplumun yasaları ve düzenlemelerinde yansıtılır.)
 • His moral values were deeply influenced by his religious beliefs. (Onun moral değerleri, dinî inançlarından derin şekilde etkilendi.)
 • Moral education can help promote empathy and understanding in society. (Moral eğitim, toplumda empati ve anlayışın geliştirilmesine yardımcı olabilir.)
 • Moral relativism can sometimes lead to a lack of accountability for one’s actions. (Moral relativizm, bazen bir kişinin eylemleri için hesap verebilirliğinin olmamasına neden olabilir.)
 • Leaders who exhibit strong moral character can inspire others to do the right thing. (Güçlü moral karakter sergileyen liderler, başkalarını doğru şeyi yapmaya teşvik edebilirler.)
 • Moral dilemmas often involve difficult choices between competing values. (Moral ikileml

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.