Monkey İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monkey İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Monkey

Monkey, Türkçe’de maymun anlamına gelir. Maymunlar, çoğunlukla ağaçlarda yaşayan, insana benzer özellikleri olan memelilerdir.

 1. The monkey swung from branch to branch. (Maymun dalgalanarak dallar arasında sallandı.)
 2. Monkeys are known for their intelligence. (Maymunlar zekalarıyla tanınırlar.)
 3. The monkey picked up the banana. (Maymun muzu aldı.)
 4. Monkeys are very agile creatures. (Maymunlar çok çevik yaratıklardır.)
 5. The monkey groomed its mate. (Maymun eşini tımarladı.)
 6. Monkeys live in large groups called troops. (Maymunlar, ordular adı verilen büyük gruplar halinde yaşarlar.)
 7. The monkey screeched loudly. (Maymun yüksek sesle bağırdı.)
 8. Monkeys are often used in scientific research. (Maymunlar sık sık bilimsel araştırmalarda kullanılır.)
 9. The monkey stole the tourist’s sunglasses. (Maymun turistin güneş gözlüklerini çaldı.)
 10. Monkeys are found in many parts of the world. (Maymunlar dünyanın birçok yerinde bulunurlar.)
 11. The monkey ate a banana. (Maymun bir muz yedi.)
 12. Monkeys are skilled climbers. (Maymunlar yetenekli tırmanıcılardır.)
 13. The monkey was curious about the camera. (Maymun kameraya meraklıydı.)
 14. Monkeys have opposable thumbs. (Maymunların karşıt başparmakları vardır.)
 15. The monkey played with its young. (Maymun yavrularıyla oynadı.)
 16. Monkeys are often used in entertainment, such as circuses. (Maymunlar, sirk gibi eğlence alanlarında sık sık kullanılır.)
 17. The monkey swung down to the ground. (Maymun yere doğru sallandı.)
 18. Monkeys have been observed using tools. (Maymunların araçlar kullanırken gözlendiği bilinmektedir.)
 19. The monkey looked at itself in the mirror. (Maymun aynada kendisine baktı.)
 20. Monkeys are threatened by habitat loss and hunting. (Maymunlar, yaşam alanlarının kaybı ve avlanma tehdidi altındadır.)

More sentences with “Monkey”

 1. The monkey exhibit at the zoo is always popular with visitors. (Zoologlardaki maymun sergisi her zaman ziyaretçilerin ilgisini çeker.)
 2. Monkeys are capable of recognizing themselves in a mirror, which is a sign of self-awareness. (Maymunlar kendilerini aynada tanıyabilme yeteneğine sahiptir, bu da öz farkındalık işaretidir.)
 3. The monkey’s antics never fail to make me laugh. (Maymunların yaramazlıkları beni her zaman güldürür.)
 4. Monkeys have been used in medical research to study human diseases. (Maymunlar insan hastalıklarını araştırmak için tıbbi araştırmalarda kullanılmıştır.)
 5. The monkey sanctuary provides a safe haven for rescued primates. (Maymun sığınağı, kurtarılan primatlar için güvenli bir sığınak sağlar.)
 6. Monkeys have a complex social structure and communicate with each other using various vocalizations and body language. (Maymunlar kompleks bir sosyal yapıya sahiptir ve birbirleriyle çeşitli sesler ve vücut dili kullanarak iletişim kurarlar.)
 7. The monkey bars at the playground are a popular spot for kids to play. (Oyun alanındaki maymun çubukları, çocuklar için popüler bir oyun alanıdır.)
 8. Monkeys are often depicted in art and literature, representing various ideas and themes. (Maymunlar sanatta ve edebiyatta sıklıkla temsil edilir, çeşitli fikirleri ve temaları yansıtırlar.)
 9. The monkey’s fur was soft and fluffy. (Maymunun tüyleri yumuşak ve kabarık idi.)
 10. Monkeys are known to use grooming as a form of social bonding. (Maymunların sosyal bağ kurmanın bir yolu olarak tımarlama kullandıkları bilinmektedir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.