Mistletoe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mistletoe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mistletoe Nedir?


Mistletoe, çoğunlukla Noel zamanında süsleme amacıyla kullanılan yarı parazit bir bitkidir. Genellikle bir ağaçta bulunur ve yaprak dökmeyen bir türdür. Mistletoe ağaçların dallarına tutunur ve onlardan besin alır. Mistletoe aynı zamanda çeşitli geleneksel ilaçlarda da kullanılmıştır.

 1. As soon as they walked through the door, he pulled her under the mistletoe. (Kapıdan içeri girer girmez, onu mistletoe altına çekti.)
 2. The mistletoe was hanging from the ceiling. (Mistletoe tavanı süslüyordu.)
 3. We need to find some mistletoe to decorate the house. (Evi süslemek için mistletoe bulmamız gerekiyor.)
 4. According to tradition, anyone caught standing under the mistletoe must be kissed. (Geleneklere göre, mistletoe altında duran herkes öpülmelidir.)
 5. He put his arms around her waist and pulled her in for a kiss under the mistletoe. (Kollarını beline doladı ve mistletoe altında öpmek için kendisine çekti.)
 6. The mistletoe in the garden was especially beautiful this year. (Bahçedeki mistletoe bu yıl özellikle güzeldi.)
 7. They hung the mistletoe in the doorway to welcome their guests. (Misafirlerini karşılamak için mistletoe’yu kapı girişine astılar.)
 8. She was hoping for a kiss under the mistletoe, but he walked right past her. (Mistletoe altında öpülmeyi umuyordu ama o, hemen yanından geçti.)
 9. Mistletoe has been used in traditional medicine for centuries. (Mistletoe yüzyıllardır geleneksel tıpta kullanılmaktadır.)
 10. The berries of the mistletoe are toxic to humans and animals if ingested. (Mistletoe’nun meyveleri yenirse insanlar ve hayvanlar için zehirlidir.)
 11. The mistletoe was decorated with red ribbons and holly leaves. (Mistletoe kırmızı kurdeleler ve holly yapraklarıyla süslenmişti.)
 12. According to legend, mistletoe was once considered a sacred plant by the Druids. (Efsaneye göre, mistletoe bir zamanlar Druidler tarafından kutsal bir bitki olarak kabul edilirdi.)
 13. She placed a sprig of mistletoe on the table as a centerpiece. (Masa ortasına mistletoe dalı koydu.)
 14. They held hands and kissed under the mistletoe, surrounded by their family and friends. (Aileleri ve arkadaşları tarafından çevrili olarak, ellerini tuttular ve mistletoe altında öpüştüler.)
 15. Mistletoe is often associated with Christmas and holiday traditions. (Mistletoe gen

ellikle Noel ve tatil gelenekleriyle ilişkilendirilir.)
16. The mistletoe was carefully harvested and prepared for use in the traditional medicine. (Mistletoe özenle toplandı ve geleneksel tıpta kullanım için hazırlandı.)

 1. He hung the mistletoe from the chandelier in the dining room. (Yemek odasındaki avizeden mistletoe astı.)
 2. Mistletoe is believed to have healing properties and is used to treat a variety of illnesses. (Mistletoe’nun iyileştirici özellikleri olduğuna inanılır ve çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılır.)
 3. She wore a sprig of mistletoe in her hair as a festive accessory. (Bayramlık bir aksesuar olarak, saçlarında mistletoe dalı taktı.)
 4. They laughed and kissed under the mistletoe, enjoying the festive spirit of the holiday season. (Bayram sezonunun coşkusunu yaşayarak, gülüştüler ve mistletoe altında öpüştüler.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.