Mirza Gulam Ahmed Kimdir

Mirza Gulam Ahmed Kimdir, Mirza Gulam Ahmed Hayatı

Gulam Ahmed, Mirza (d. y. 1839, Kad- yan – ö. 26 Mayıs 1908,Hindistan),Kadıyanilik ya da Ahmediye mezhebinin kurucusu Hintli Müslüman önder. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Gulam Ah­med, Farsça ve Arapça öğrenim gördü. Babasının ingiliz sömürge yönetiminde gö­rev alma ya da avukatlık yapma yolundaki baskılarına karşın, tefekküre ve dine dayalı bir yaşamı seçti. Bir süre sonra gaipten sesler duyduğunu öne sürmeye başladı. 1889’da biat edilecek kişi olarak görevlen­dirildiği yolunda Allah’tan bir vahiy aldığını ilan etti. Çok geçmeden çevresinde mürit­lerden oluşan küçük bir topluluk oluşturdu. Zamanla etkisi ve müritlerinin sayısı artar­ken, bazı Müslüman çevrelerden gördüğü tepki de giderek şiddetlendi. Mehdi, Hz. Muhammed’in dünyada yeni­den görünüşü (buruz), yeryüzüne inmiş İsa Mesih ve Hindu tanrısı Krişna’rım bedene bürünmüş biçimi olduğunu öne süren Gu­lam Ahmed, geleneksel İslam inancına aykırı bazı öğretiler de ortaya attı. Merkezî Hıristiyan misyoner örgütlerini ve okullarını taklit etmeye çalışmakla birlikte, Hıristiyan ve Müslüman dinsel öğretilerini uzlaştırma­ya yönelik bir çaba göstermedi. Barışçıl yöntemlerle öğretilerini yayarak Batı’nın etkisini kırmayı temel aldı. Hedeflerinin belirsizliğine karşın, etkili bir önder olarak çevresinde son derece bağlı müritler topla­dı. Ölümünden sonra gerçekten peygam­berlik iddiasında bulunup bulunmadığı ve bu peygamberlikle neyi kastettiği konusu yandaşları arasında anlaşmazlıklara yol açtı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.