Minyatür Nedir (Minyatür Tarihi)

Minyatür Tarihi Kısaca, Minyatür Nedir

Minyatür Sanatı Nedir? Çok küçük ve ince şekilde meydana getirilmiş olan resimlere minyatür adı verilir. Orta Çağ Avrupası’nda el yazması kitapların başlıklarının kırmızı ile yazılması geleneği yaygındı. Latince adı “minium” olan kurşun oksit güzel rengi ile bu işte kullanılan maddeydi. Minyatür sözcüğünün kelime kökeni olarak bu sözden geldiği tahmin edilmektedir. Osmanlı’da ise minyatür sözcüğü için nakış kelimesi kullanılırdı. Osmanlı’da minyatür yapan kişiye de nakkaş adı verilirdi. Kağıt, fildişi gibi maddeler nakkaş tarafından ince ince işlenirdi.

Minyatürün geçmişi Doğu kültüründe çok eski tarihlere kadar dayanır. Minyatürün kökeninin Doğu olduğu da yine ortaya atılan iddialar arasındadır. Doğu ve Batı kültüründe ortaya konan minyatürler benzerlik gösterse de kullanılan temalar ve renkler bakımından birtakım farklılıklara da sahiptir. Kenarları tezhip denilen boya ile süslenen minyatürlerde suluboyaya benzer bir boya kullanılırdı. Bu boyanın içinde arapzamkı denilen bir madde bulunurdu. İnce çizgileri çizmek için yavru kedilerin tüylerinden yapılan ve tüy kalem adı verilen bir kalem kullanılırdı. Bazen saydamlık kazandırmak için resimlerin üzerine altın tozu da sürülürdü.

Antik Çağ’da Mısır’da yapılan minyatürler bu türün en eski örnekleri olarak bilinmektedir. Roma, Bizans ve Süryanilerde de minyatür örneklerine rastlanmaktadır. 8. yüzyıldan sonra minyatür sanatı Avrupa’da da yayılmaya başladı. 12.yüzyıldan sonra din dışı minyatürler de görülmeye başlandı. Bu tarihten itibaren işlenen metin ile minyatürler arasında uygunluk sağlanmaya çalışıldı. Baskı makinesinin icadına kadar çok başarılı minyatür örnekleri verildi. Baskı makinesinin icadı ile birlikte bu sanata olan ilgi azalmaya başladı. Ardından minyatürler madalyonların üzerine işlenerek kolye yapılmaya başlandı. 19. yüzyıldaki Batılılaşma ile birlikte minyatür sanatında Batı kültürünün etkisi görülmeye başlandı.

Minyatür Örnekleri

minyatür örnek

Minyatür Nedir Minyatür Tarihi Gelişimi Hakkında Düşüncelerinizi Paylaşabilirsiniz.

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.