Mimicry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mimicry İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mimicry Nedir?

Mimicry, bir organizmanın çevresindeki başka bir organizmayı taklit etme yeteneğidir. Bu taklit, avcıları kandırmak, kendini savunmak veya çevresindeki organizmalarla iletişim kurmak gibi birçok amaçla kullanılabilir.

Örnek Cümleler:

 1. The butterfly’s wings have evolved to mimic the pattern of a poisonous butterfly to avoid being eaten by predators. (Kelebeğin kanatları, yırtıcıları kandırmak için zehirli bir kelebeğin desenini taklit etmek için evrimleşmiştir.)
 2. Some snakes use mimicry to look like venomous snakes to scare off predators. (Bazı yılanlar, yırtıcıları korkutmak için zehirli yılanlara benzemek için taklit kullanırlar.)
 3. The chameleon is famous for its mimicry abilities, being able to change its skin color to match its surroundings. (Kamaleon, çevresine uyum sağlamak için cilt rengini değiştirme yeteneğiyle tanınır.)
 4. The harmless scarlet king snake has evolved to mimic the appearance of the venomous coral snake. (Zehirsiz kırmızı kral yılanı, zehirli mercan yılanının görünümünü taklit etmek için evrimleşti.)
 5. Some orchids use mimicry to attract pollinators by looking and smelling like female insects. (Bazı orkideler, dişi böceklere benzeyen görünümleri ve kokularıyla tozlayıcıları çekmek için taklit kullanırlar.)
 6. The harmless milk snake has evolved to mimic the appearance of the venomous copperhead snake. (Zehirsiz süt yılanı, zehirli bakırbaşı yılanının görünümünü taklit etmek için evrimleşti.)
 7. The owl butterfly has evolved to mimic the eyes of an owl on its wings to deter predators. (Baykuş kelebeği, yırtıcıları caydırmak için kanatlarındaki baykuş gözlerini taklit etmek için evrimleşti.)
 8. Some spiders use mimicry to look like bird droppings to avoid being eaten by birds. (Bazı örümcekler, kuşların onları yememesi için kuş pisliğine benzemek için taklit kullanırlar.)
 9. The stick insect has evolved to look like a twig to avoid being detected by predators. (Sopa böceği, yırtıcıların fark etmemesi için bir dal gibi görünmek için evrimleşti.)
 10. The harmless scarlet snake has evolved to mimic the appearance of the venomous coral snake to protect itself from predators. (Zehirsiz kırmızı yılan, kendini yırtıcılardan korumak için zehirli mercan yılanının görünümünü taklit etmek için evrimleşti.)
 11. The hoverfly has evolved to mimic the appearance and behavior of bees and wasps to avoid being eaten by predators. (Uçuş sineği, yırtıcıların onu yemesini önlemek için arı

ve eşek arısı gibi görünüm ve davranışlarını taklit etmek için evrimleşti.)
12. The octopus is known for its mimicry abilities, being able to change its skin texture, color, and shape to blend in with its surroundings. (Ahtapot, çevresine uyum sağlamak için cilt dokusu, rengi ve şekli değiştirme yeteneğiyle tanınır.)

 1. The harmless milk snake has evolved to mimic the appearance of the venomous coral snake to protect itself from predators. (Zehirsiz süt yılanı, kendini yırtıcılardan korumak için zehirli mercan yılanının görünümünü taklit etmek için evrimleşti.)
 2. The Indian leaf butterfly has evolved to mimic the appearance of a dead leaf to blend in with its environment. (Hindistan yaprak kelebeği, çevresine uyum sağlamak için ölü bir yaprağı taklit etmek için evrimleşti.)
 3. The snakehead fish has evolved to mimic the appearance of a dead fish to lure in prey. (Yılanbaşı balığı, avlarını çekmek için ölü bir balığı taklit etmek için evrimleşti.)
 4. The caterpillar of the spicebush swallowtail butterfly has evolved to mimic bird droppings to avoid being eaten by birds. (Baharatli çalı kırlangıç kelebeğinin tırtılları, kuşların onları yemesini önlemek için kuş pisliğine benzemek için evrimleşti.)
 5. The owl moth has evolved to mimic the eyes of an owl on its wings to deter predators. (Baykuş güvesi, yırtıcıları caydırmak için kanatlarındaki baykuş gözlerini taklit etmek için evrimleşti.)
 6. Some fungi use mimicry to attract insects by smelling like decaying flesh. (Bazı mantarlar, çürümüş et gibi kokarak böcekleri çekmek için taklit kullanırlar.)
 7. The hammerhead shark has evolved to have a wide, flat head to mimic the appearance of a ray and sneak up on prey. (Çekiç başlı köpekbalığı, avlarını yakalamak için bir vatoz görünümü taklit etmek için geniş, düz bir kafa geliştirdi.)
 8. The Brazilian treehopper has evolved to mimic thorns on the plant it lives on to avoid being eaten by predators. (Brezilyalı ağaç hoplayıcısı, yırtıcıları caydırmak için yaşadığı bitkideki dikenleri taklit etmek için evrimleşti.)

(Türkçe çeviriler sadeleştirilerek yapılmıştır)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.