Milli Kültürün Oluşmasında Türkçenin Önemi Nedir?

Bu yazımızda milli kültürün oluşmasında Türkçe’nin önemi nedir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli kültür, bir milletin her anlamda sahip olduğu değerler ve tutumlar olarak ortaya çıkar. Milli kültürün oluşması uzun vadeli bir zaman içinde gerçekleşir. Milli kültür, dil, din, gelenek görenek, örf ve adetlerden etkilenerek şekillenir.

Milli kültürün oluşmasında dil etkilidir. Özellikle anadil konusunda milli kültürün sağladığı destek oldukça geniş çaplıdır. Türkçe dilinin milli kültürde etkisi olumludur. Çünkü Türkçe’nin etkin olduğu coğrafya bin yıldır bir Türk coğrafyası olarak bulunmaktadır.

Türkçe’nin milli kültürün oluşmasındaki etkisi, sanatta ve edebiyatta ortaya çıkmaktadır. Sanat olarak şiir, tiyatro, sinema; edebiyat olarak roman, hikaye, fıkra alanında ortaya çıkan eserler milli kültürümüzün oluşmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Dergi, gazete, kitap ve görsel basın yayın organlarının kullanımında milli kültürümüze dil bakımından katkı sağlar.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.