Web sitemize hoşgeldiniz, 24 Mayıs 2022

Milli Cemiyetler ve Özellikleri

Milli cemiyetler Nelerdir, Milli Cemiyetlerin Özellikleri

Milli cemiyet isimleri, milli cemiyetler ile ilgili bilgiler, milli cemiyetler nelerdir.

Mondros Barış Antlaşmasından sonra Anadolunun işgalini berteraf etmek için Türk halkınca kurulmuş cemiyetlere milli cemiyetler denir.

Trakya Paşaeli Cemiyeti

2 Aralık 1918’de kurulmuş olan bu cemiyetin kuruluşu Mondros Ateşkes antlaşmasından hemen sonraya denk gelir. Trakya’nın Yunanistan’a kalmasına direnmek gayesiyle Türklerin bir örgütlenmesidir. Cafer Tayyar Paşa bu bölgede bulunan ordu komutanıdır ve Lüleburgaz ile Edirne’de kongreler düzenlemiştir. Bu kongreler sonucu tüm cemiyet ortak bir karar ile TBMM’ye bağlanmaya karar vermiştir.

İzmir Müdafaa-i Hukuk-i Osmaniye Cemiyeti

Bu cemiyet İzmir işgal edilmeden önce de varolmuş bir cemiyettir. İşgalden önce Türk haklarını basın-yayın kanalıyla savunmaya çalışan bu cemiyet 2-19 Mart 1919 tarih aralığında Müdafaa-i Hukuk Kongresi düzenlemiştir ve sonucunda aldıkları karar ile silahlı direnişe geçmişlerdir.

Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

1919 senesinin Ağustos ayında kurulmuş olan bu cemiyetin ilk tohumları Erzurum’da atılmıştır. Valayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk-ı Milliye Cemiyeti İstanbul’da kurulmuş bir cemiyettir ve bu cemiyet ona bağlıdır. İstanbul’dan ayrıldıkları için Şark Vilayetleri Müdafaa-i Hukuk-i Milliye cemiyeti adıyla anılmaya başlanmışlardır. Ermeniler’in doğu anadolu üzerindeki emellerini boşa çıkarmak amacıyla Mustafa Kemal, Erzurum kongresinin akabininde bu cemiyet altında diğer cemiyetleri birleştirmiştir.

Kilikyalılar Cemiyeti

Yine Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra çalışmalarına başlayan bu cemiyet işe İstanbul’da başlayıp sonradan Adana ve çevresine geçmiştir. Burada Ermeni ve Fransızlarla mücadele etmişlerdir.

Trabzon Müdafaa-i Hukuk-i Milliye Cemiyeti

Pontus Rum Cemiyeti Karadeniz’de Pontus devleti kurmayı amaçlayan bir cemiyettir ve bu cemiyet onlara karşı kurulmuştur. Trabzon Havalisi Adem-i Merkeziyet Cemiyeti de ayrılıkçı amaçları olan başka bir cemiyettir ve onlarla da mücadele etmişlerdir. Erzurum kongresinin akabininde Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin bir alt kolu olmuşlardır.

Hareket-i Milliye ve Redd-i İlhak Cemiyeti

Redd-i İşgal, Redd-i İlhak, İstihlas-ı Vatan Heyet-i Milli ismi ile ortaya çıkmış olan Redd-i İlhak Derneklerinin bütünüdür. İzmir işgaline karşı çıkmak için kurulmuşlardır.

Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

Sivas Valisi Reşif Paşanın eşi Melek Hanımın öncülüğünde kurulmuş olan bu cemiyet Sivas Kongresinin akabininde 9 Aralık 1919 tarihinde kurulmuştur. Ordu için para toplama ve ulusal mücadelenin haklılığını dünyaya anlatma çabası içindedirler. A.B.D. senatosuna ve Avrupa Devletleri parlamentolarına bildiriler ve telgraflar yollayarak bu amaçlarını yerine getirmeye çalışmışlardır.

Milli Kongre Cemiyeti

İstanbul’da 28 Kasım 1918 tarihinde kurulmuş olan cemiyet Esat Paşa tarafından var edilmiştir. Silahlı değil basın ve yayın kanalıyla mücadele etmişler, halkı aydınlatmaya çalışmışlardır.

Cemiyetlerin Ortak Özellikleri

Türk halkının bağımsızlığını sağlamak ortak amacı etrafında toplanmış olan bu cemiyetler kendi bölgelerini korumak ve kollamayı hedefleyerek bunu gerçekleştirmeyi planlamaktadırlar. İşgalci devletleri vatandan atmayı silahlı mücadele ve basın-yayın mücadelesi yöntemleriyle sağlamaya çalışmaktadırlar. Milli devlet modelini benimseyen bu cemiyetlerin ihtiyaçlarını bulundukları bölgedeki halk sağlamıştır. Devletle bağları yoktur.

Milli Cemiyetler ve Özellikleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz