Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Ocak 2022

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri

Milli Birlik ve Beraberlik ile Ülke Bütünlüğüne Dayanan Atatürk İlkeleri Nelerdir

Cumhuriyetçilik: Atatürk, Türk Milleti’ne yaraşır yönetim biçiminin demokrasi ve cumhuriyet olduğunu vurgulamıştır. Devlet teşkilatının, milletin kendi seçtiği temsilcileri eliyle yönetildiğini ve bu sistemin cumhuriyet olduğunu söylemiştir.

Ülkemizdeki cumhuriyetin nitelikleri: İnsan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olmaktır. Atatürk cumhuriyetin koruyuculuğu görevini gençlere vermiştir. Her gencin bu yönetim biçimini benimsemesi ve sonuna kadar savunması gerekir. Cumhuriyet rejiminin korunması için saltanat kaldırılmıştır.

Milliyetçilik: Vatanın bütünlüğünü, milletin bağımsızlığını ifade eder. Bütün vatandaşlar arasında eşitliği savunur. Yurtta barış, Dünya’da barış ilkesini benimser. Atatürk’e göre bu topraklarda yaşayan ve topluma tarih, kültür ve ülkü birliğiyle bağlı herkes Türk vatandaşı olarak kabul edilir. Bu milliyetçilik, halkın birleşerek emperyalist güçlere karşı büyük bir zafer kazanmasına ve bağımsız bir Türkiye’nin kurulmasına öncülük etmiştir. Yeni Türkiye’nin kurulmasının ardından bu ilke doğrultusunda Türk Tarih ve Türk Dil Kurumları kurulmuştur.

Halkçılık: Devlet, halkın mutluluğunu sağlamakla yükümlüdür. Bunun için halk içindeki her bireye eşit davranmak zorundadır. Yasalar herkese eşit uygulanır. Devletin olanaklarından herkes eşit yararlanır. Halkçılık ilkesinin ana unsurları eşitlik, adalet ve demokrasi olarak belirlenmiştir.

Bu ilke doğrultusunda kadın-erkek eşitliği sağlanmış ve herkese eşit oy hakkı tanınmıştır.

Devletçilik: Ülkenin kalkınması amacıyla ekonomik faaliyetlerin hızlandırılması hedeflenmiştir. Halkımızın sanayi, ticaret ve tarım alanlarında teşvik edilmiştir. Yollar, köprüler kurulmuş, iktisat kongreleri yapılarak kolektif kalkınmanın önemi vurgulanmıştır. Etibank, Sümerbank devlet eliyle kurularak kalkınma, devlet desteğinde devam etmiştir.

Lâiklik: Din ve devlet işleri birbirinden ayrılmıştır. Halkın din ve vicdan hürriyeti koruma altına alınmış, devlet yönetiminde din kuralları değil, milli egemenlik esas alınmıştır. Dini kurallar yerine hukuki kurallar insan hayatını düzenlemeye başlamıştır.

İnkılapçılık: Eskimi, çağın gerisinde kalmış kurumların kapatılarak yerlerine halkın gereksinimlerine cevap verecek çağdaş kurumların açılmasını hedefler. İnkılapçılık sürekli devam edecek bir ilkedir. Çünkü gün geçtikçe Dünya yenilenmekte ve bir zamanlar modern olan kurumlar da zamanla eskimektedir. Çağın gerektirdiği yeniliklerin takip edilmesi ve sürekli uygulanması esastır.

Milli Birlik ve Beraberlik Ülke Bütünlüğü İle İlgili Atatürk İlkeleri Hakkında Düşüncelerinizi Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz