Milli Ahlak ve Milli Kültür Arasındaki İlişki Kompozisyon

Milli Ahlak Milli Kültürü Nasıl Etkiler, Milli Ahlak ve Milli Kültür Arasındaki İlişki Kompozisyon

Bir toplumda yaşayan insan insanların hayatını düzene sokan manevi değerlere illi ahlak adı verilmektedir. Her toplumun kendine göre bir milli ahlak düzeni vardır. Bu ahlak toplumu oluşturan tüm fertler tarafından yaşantı yolu ile öğrenilir ve yine onlar tarafından toplumun diğer fertlerine aktarılır.

Bir insan yaşadığı toplumda gerek gelenek ve görenekler gerekse yaşantı yolu ile o toplumun ahlak kurallarından haberdar olur ve kendisi de bunları uygulamaya başlar. Örneğin her toplumda selamlaşma ifadesi ve davranışı başkadır. Milli ahlakı düzene sokan ve kurallarını belirleyen en önemli faktör ise milli kültürdür. Her kültür ahlaki değerlerini kendisi belirler ve uygular. Bu sayede hem milli kültür hem de milli ahlak bir düzen içerisinde nesilden nesile aktarılarak varlığını devam ettirir.

Milli ahlak ve mili kültür iç içe geçmiş olan iki kavram olarak karşımıza çıkar. Bu iki kavram karşılıklı olarak birbirini etkiler. Bir toplumun yaşantısında ortaya koyduğu davranışlar kültüre bağlıdır. Bu kültür de doğal olarak neyin doğru neyin yanlış, neyin kabul gören neyin kabul göremeyen olduğunu belirler. Bu edenle milli ahlak ile mili kültür arasında çok sıkı bir ilişkini olduğunu söyleyebilmek mümkündür.

Milli Ahlakın Milli Kültür Üzerindeki Etkisi Hakkında Görüşlerinizi Aşağıdan Hemen Paylaşabilirsiniz

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.