Mayoz Bölünme İle İlgili İki Evre Olan Mayoz I ve Mayoz II Ne Gibi Farklılıklar İçerir?

Mayoz Bölünme İle İlgili İki Evre Olan Mayoz I ve Mayoz II Ne Gibi Farklılıklar İçerir?

Mayoz Bölünme Nedir?

Mayoz bölünme, ökaryotik hücrelerde gerçekleşen bir hücre bölünme türüdür. Bu bölünme tipi, bir ana hücrenin iki kız hücreye bölünmesiyle sonuçlanır ve kromozom sayısını yarıya indirir. Bu nedenle, mayoz bölünme, üreme hücreleri (sperm ve yumurta hücreleri) oluşumunda kullanılır.

Mayoz I ve Mayoz II

Mayoz bölünme, iki aşamada gerçekleşir: Mayoz I ve Mayoz II.

Mayoz I

Mayoz I, mayoz bölünmenin ilk aşamasıdır. Bu aşama, profaz I, metafaz I, anafaz I ve telofaz I olarak dört alt aşamaya ayrılır. Bu aşamanın en önemli özelliği homolog kromozomların birbirleriyle eşleşmesi (krosing-over) ve karşılıklı olarak gen alışverişi yapmasıdır. Bu aşamada kromozom sayısı yarıya iner.

Mayoz II

Mayoz II, mayoz bölünmenin ikinci aşamasıdır. Bu aşama, profaz II, metafaz II, anafaz II ve telofaz II olarak dört alt aşamaya ayrılır. Bu aşama, mayoz I’den farklı olarak homolog kromozomlar eşleşmez ve kromozomlar doğrudan ayrışır. Bu aşamada, kromozom sayısı değişmez, ancak kromozomların kopyaları ayrılır ve kız hücrelere eşit olarak dağıtılır.

Mayoz I ve Mayoz II Arasındaki Farklar

Mayoz I ve Mayoz II arasındaki en önemli fark, mayoz I’de homolog kromozomların birbirleriyle eşleşmesi ve gen alışverişinin yapılması, mayoz II’de ise bu eşleşme ve alışverişin olmamasıdır. Mayoz I sonunda, kromozom sayısı yarıya düşerken, mayoz II sonunda kromozom sayısı aynı kalır. Bu nedenle, mayoz bölünme, kromozom sayısının yarıya indirilmesi için iki kez gerçekleştirilir.

Başka bir fark, mayoz I’in daha uzun sürmesidir. Mayoz I’de homolog kromozomlar birbirleriyle eşleşip ayrılırken, mayoz II’de kromatitler (kromozomların kopyaları) doğrudan ayrışır. Bu nedenle, mayoz I daha fazla zaman alır. Ayrıca, mayoz I’de kromozomlar, mayoz II’den farklı olarak, sentromerleri boyunca kırılıp tekrar birleştirilir ve bu süreç, krosing-over adı verilen gen alışverişi olayını ortaya çıkarır.

Son olarak, mayoz I’de, bir ana hücre, iki farklı kız hücre oluşturacak şekilde bölünürken, mayoz II’de her bir kız hücre, kromozom sayısını yarıya indirerek birer haploid hücre oluşur.

Özet

Mayoz bölünme, üreme hücreleri (sperm ve yumurta hücreleri) oluşumunda kullanılır ve kromozom sayısını yarıya indirir. Mayoz bölünme iki aşamada gerçekleşir: Mayoz I ve Mayoz II. Mayoz I’de homolog kromozomlar birbirleriyle eşleşir ve gen alışverişi yapar, kromozom sayısı yarıya iner. Mayoz II’de ise homolog kromozomlar eşleşmez ve kromatitler doğrudan ayrışır, kromozom sayısı aynı kalır. Mayoz I daha uzun sürer ve gen alışverişi olayını içerir. Her bir kız hücre, mayoz II’de kromozom sayısını yarıya indirerek birer haploid hücre oluşur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.