Marmara Bölgesi Ulaşım ve Ticaret Kısaca

Marmara Bölgesi Ulaşım ve Ticaret Özellikleri Kısaca

Marmara Bölgesi yüzey şekillerinin sade olması, iki kı­tayı birbirine bağlayan boğazlara sahip olması ve deniz­lerle çevrili olması nedeniyle iyi bir ulaşım ağına sahip­tir. Kara, hava, demir ve deniz yolu ulaşımındaki kolay­lıklar, bölgede üretilen ürünlerin tüketim alanına kısa sü­rede ulaşmasını sağlamaktadır.

İstanbul, İzmit ve Bandırma bölgenin en önemli limanla­rıdır. Özellikle istanbul limanı hem ithal hem de ihraç malların yüklenip boşaltıldığı en önemli limandır.

Ulaşımın getirdiği kolaylıklar ticaretin canlanmasında en önemli rolü oynar, istanbul’un sanayi merkezi olma­sı, üretilen malların çoğunun İstanbul’dan yurt dışına çıkmasına ve ithal edilen ürünlerin büyük bir bölümünün yine İstanbul’a gelmesine neden olmaktadır.

Marmara Bölgesi Ulaşım ve Ticaret Hakkında Bilgi verdik.

13 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.