Markedly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Markedly İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Markedly nedir?

Markedly kelimesi “belirgin bir şekilde” anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. Markedly increased temperatures are causing glaciers to melt at an alarming rate. (Belirgin bir şekilde artan sıcaklıklar buzulların endişe verici bir hızda erimesine neden oluyor.)
 2. The new marketing strategy has markedly increased sales. (Yeni pazarlama stratejisi satışları belirgin bir şekilde artırdı.)
 3. Her writing has markedly improved since she started taking classes. (Yazma becerileri sınıflara başladığından beri belirgin bir şekilde gelişti.)
 4. The company’s profits have markedly declined in the last quarter. (Şirketin karı son çeyrekte belirgin bir şekilde azaldı.)
 5. The patient’s condition has markedly deteriorated since her last visit. (Hastanın durumu son ziyaretinden beri belirgin bir şekilde kötüleşti.)
 6. The quality of the product has markedly improved since they switched suppliers. (Tedarikçileri değiştirdikten sonra ürünün kalitesi belirgin bir şekilde arttı.)
 7. The team’s performance has markedly improved since they hired a new coach. (Yeni bir antrenör işe aldıktan sonra takımın performansı belirgin bir şekilde arttı.)
 8. The city’s skyline has markedly changed over the past decade. (Şehrin silueti son on yılda belirgin bir şekilde değişti.)
 9. The company’s reputation has markedly improved since they implemented new policies. (Yeni politikaları uygulamaya başladıktan sonra şirketin itibarı belirgin bir şekilde arttı.)
 10. The athlete’s performance has markedly declined since her injury. (Sakatlığından beri sporcu performansı belirgin bir şekilde düştü.)
 11. The traffic on this road has markedly increased since they opened the new shopping center. (Yeni alışveriş merkezi açıldıktan sonra bu yoldaki trafik belirgin bir şekilde arttı.)
 12. The restaurant’s popularity has markedly increased since they started offering live music. (Canlı müzik sunmaya başladıktan sonra restoranın popülaritesi belirgin bir şekilde arttı.)
 13. The company’s stock price has markedly risen since the announcement of the new product. (Yeni ürünün duyurulmasından sonra şirketin hisse fiyatı belirgin bir şek
 1. The environmental impact of the factory has markedly decreased since they implemented green initiatives. (Yeşil girişimleri uygulamaya başladıktan sonra fabrikanın çevresel etkisi belirgin bir şekilde azaldı.)
 2. The level of competition in the market has markedly increased in recent years. (Piyasadaki rekabet seviyesi son yıllarda belirgin bir şekilde arttı.)
 3. The artist’s style has markedly evolved over the years. (Sanatçının tarzı yıllar içinde belirgin bir şekilde evrim geçirdi.)
 4. The government’s policies have markedly impacted the economy. (Hükümetin politikaları ekonomiye belirgin bir şekilde etki etti.)
 5. The level of customer satisfaction has markedly increased since they introduced 24-hour customer service. (24 saat müşteri hizmeti sunmaya başladıktan sonra müşteri memnuniyeti seviyesi belirgin bir şekilde arttı.)
 6. The amount of available resources has markedly decreased in the past year. (Geçen yıl mevcut kaynak miktarı belirgin bir şekilde azaldı.)
 7. The team’s morale has markedly improved since their last victory. (Son zaferlerinden beri takımın moral durumu belirgin bir şekilde iyileşti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.