Manipulate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Manipulate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Manipulate Kelimesinin Türkçe Anlamı ve Açıklaması

Manipulate kelimesi, “idare etmek”, “yönlendirmek”, “kullanmak” gibi anlamlara gelir. Bir şeyi kontrol etmek ya da değiştirmek için kullanılan bir fiildir.

Örnek Cümleler

1. She is able to manipulate the situation to her advantage. (O, durumu kendi avantajına göre manipüle edebilir.)
2. The magician was able to manipulate the cards without anyone noticing. (Sihirbaz, kimse fark etmeden kartları manipüle edebildi.)
3. The government is accused of manipulating the election results. (Hükümet, seçim sonuçlarını manipüle etmekle suçlanıyor.)
4. He was skilled in manipulating the ropes on the ship. (O, gemideki halatları manipüle etmek konusunda uzmandı.)
5. She used her charm to manipulate him into buying her a drink. (O, onu içecek alması için manipüle etmek için cazibesini kullandı.)
6. The company manipulated the stock prices to attract investors. (Şirket, yatırımcıları çekmek için hisse senedi fiyatlarını manipüle etti.)
7. The therapist showed her how to manipulate her thoughts to reduce anxiety. (Terapist, kaygıyı azaltmak için düşüncelerini manipüle etmenin nasıl yapılacağını gösterdi.)
8. The coach manipulated the team’s strategy to win the game. (Antrenör, oyunu kazanmak için takımın stratejisini manipüle etti.)
9. The artist manipulated the colors to create a unique painting. (Sanatçı, benzersiz bir resim oluşturmak için renkleri manipüle etti.)
10. The student manipulated the data to support his hypothesis. (Öğrenci, hipotezini desteklemek için verileri manipüle etti.)
11. The criminal manipulated the evidence to make it look like he was innocent. (Suçlu, masum olduğu gibi görünmesi için kanıtları manipüle etti.)
12. She manipulated her schedule to fit in a yoga class. (O, bir yoga sınıfına sığdırmak için programını manipüle etti.)
13. The chef manipulated the ingredients to create a new recipe. (Şef, yeni bir tarif oluşturmak için malzemeleri manipüle etti.)
14. The politician manipulated the media to gain public support. (Politikacı, halk desteği kazanmak için medyayı manipüle etti.)
15. The engineer manipulated the design to improve efficiency. (Mühendis, verimliliği artırmak için tasarımı manipüle etti.)
16. The parent manipulated the child’s behavior by offering a reward. (Ebeveyn, ödül teklif ederek çocuğun davranışını manipüle etti.)
17. The athlete manipulated his diet to improve performance. (Sporcu, performansını artırmak için diyetini manipüle etti.)
18. The company manipulated the advertising to appeal to a younger audience. (

  1. Şirket, daha genç bir kitleye hitap etmek için reklamları manipüle etti.)
  2. The scientist manipulated the variables to test the hypothesis. (Bilim insanı, hipotezi test etmek için değişkenleri manipüle etti.)
  3. The director manipulated the lighting to create a dramatic effect. (Yönetmen, dramatik bir etki yaratmak için aydınlatmayı manipüle etti.)

(Türkçe çeviriler kalın ve kırmızı renkte yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.