Management İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Management İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Management Nedir?


Management, bir organizasyonun kaynaklarını planlama, yönetme ve kontrol etme sürecidir. Bu süreç, insan kaynakları, finansal kaynaklar, malzemeler, ekipman ve zaman gibi kaynakları içerir.

Örnek Cümleler:

 1. Effective management is key to the success of any organization. (Verimli yönetim, herhangi bir organizasyonun başarısı için anahtar niteliğindedir.)
 2. She is studying management at university. (Üniversitede yönetim üzerine çalışıyor.)
 3. The company has a strong management team in place. (Şirketin güçlü bir yönetim ekibi var.)
 4. Our project manager is responsible for the successful completion of the project. (Projemizin yöneticisi, proje başarıyla tamamlanması için sorumludur.)
 5. The CEO is in charge of the overall management of the company. (CEO, şirketin genel yönetiminden sorumludur.)
 6. Time management is important for increasing productivity. (Zaman yönetimi, verimliliği artırmak için önemlidir.)
 7. The management team decided to restructure the company. (Yönetim ekibi, şirketi yeniden yapılandırmaya karar verdi.)
 8. Effective communication is essential for good management. (İyi yönetim için etkili iletişim önemlidir.)
 9. The new management style has led to increased employee satisfaction. (Yeni yönetim tarzı, artan çalışan memnuniyetine neden oldu.)
 10. The management consultant provided valuable advice on improving the company’s operations. (Yönetim danışmanı, şirketin işletmelerini iyileştirmek için değerli tavsiyeler sundu.)
 11. Conflict management skills are important for maintaining a harmonious work environment. (Çatışma yönetimi becerileri, uyumlu bir çalışma ortamını sürdürmek için önemlidir.)
 12. The management team is considering a merger with another company. (Yönetim ekibi, başka bir şirketle birleşmeyi düşünüyor.)
 13. The project is behind schedule, and management needs to take action to get it back on track. (Proje zamanında yetişmedi ve yönetim, projeyi takip etmek için önlem almalıdır.)
 14. The management of the hotel was criticized for poor customer service. (Otel yönetimi, kötü müşteri hizmetleri nedeniyle eleştirildi.)
 15. The management team held a meeting to discuss the company’s future plans. (Yönetim ekibi, şirketin gelecekteki planlarını tartışmak için bir toplantı düzenledi.)
 16. The new manager brought a fresh perspective to the company’s operations. (Yeni yönetici, şirketin işletmelerine yeni bir perspektif getirdi.)
 17. The management team needs to make some tough decisions in order to save the company from bankruptcy. (Yönetim ekibi, şirketi iflastan kurtarmak için bazı zor kararlar almalıdır.)
 18. Effective project management requires careful planning and attention to detail. (Verimli proje yö
 1. The management team is committed to creating a diverse and inclusive workplace. (Yönetim ekibi, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlayan bir çalışma ortamı yaratmaya kararlıdır.)
 2. Good time management skills can help reduce stress and increase work-life balance. (İyi zaman yönetimi becerileri, stresi azaltabilir ve iş-yaşam dengesini artırabilir.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Verimli yönetim
 2. Üniversitede yönetim üzerine çalışıyor.
 3. Şirketin güçlü bir yönetim ekibi var.
 4. Projemizin yöneticisi, proje başarıyla tamamlanması için sorumludur.
 5. CEO, şirketin genel yönetiminden sorumludur.
 6. Zaman yönetimi, verimliliği artırmak için önemlidir.
 7. Yönetim ekibi, şirketi yeniden yapılandırmaya karar verdi.
 8. İyi yönetim için etkili iletişim önemlidir.
 9. Yeni yönetim tarzı, artan çalışan memnuniyetine neden oldu.
 10. Yönetim danışmanı, şirketin işletmelerini iyileştirmek için değerli tavsiyeler sundu.
 11. Çatışma yönetimi becerileri, uyumlu bir çalışma ortamını sürdürmek için önemlidir.
 12. Yönetim ekibi, başka bir şirketle birleşmeyi düşünüyor.
 13. Proje zamanında yetişmedi ve yönetim, projeyi takip etmek için önlem almalıdır.
 14. Otel yönetimi, kötü müşteri hizmetleri nedeniyle eleştirildi.
 15. Yönetim ekibi, şirketin gelecekteki planlarını tartışmak için bir toplantı düzenledi.
 16. Yeni yönetici, şirketin işletmelerine yeni bir perspektif getirdi.
 17. Yönetim ekibi, şirketi iflastan kurtarmak için bazı zor kararlar almalıdır.
 18. Verimli proje yönetimi, dikkatli planlama ve detaylara dikkat gerektirir.
 19. Yönetim ekibi, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlayan bir çalışma ortamı yaratmaya kararlıdır.
 20. İyi zaman yönetimi becerileri, stresi azaltabilir ve iş-yaşam dengesini artırabilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.