Malevolent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Malevolent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Malevolent

Malevolent kelimesi, kötü niyetli, kötü amaçlı anlamlarına gelir.

Örnek cümleler:

 1. The malevolent intent in his eyes sent shivers down her spine. (Onun gözlerindeki kötü niyetli amaçları, omurgasında titremelere neden oldu.)
 2. The malevolent dictator ruled with an iron fist. (Kötü niyetli diktatör demir yumruğu ile hüküm sürdü.)
 3. She sensed a malevolent presence in the abandoned house. (Terkedilmiş evde kötü niyetli bir varlık hissetti.)
 4. The malevolent rumor spread like wildfire. (Kötü niyetli söylenti alev gibi yayıldı.)
 5. The malevolent grin on his face was enough to make anyone uneasy. (Yüzündeki kötü niyetli sırıtma herkesi rahatsız etmeye yeterliydi.)
 6. The malevolent creature lurked in the shadows. (Kötü niyetli yaratık gölgelerde pusuda bekledi.)
 7. He had a malevolent personality that made people avoid him. (İnsanları ondan kaçırtan kötü niyetli bir kişiliği vardı.)
 8. The malevolent scheme was finally exposed. (Kötü niyetli plan sonunda ortaya çıktı.)
 9. The malevolent storm destroyed the town. (Kötü niyetli fırtına kasabayı yıktı.)
 10. The malevolent act left a lasting impact on the victim. (Kötü niyetli eylem kurban üzerinde kalıcı bir etki bıraktı.)
 11. His malevolent behavior towards animals was unacceptable. (Hayvanlara karşı kötü niyetli davranışı kabul edilemezdi.)
 12. The malevolent aura around him made her want to run away. (Etrafındaki kötü niyetli aura onu kaçırmak istetti.)
 13. The malevolent gaze of the stranger made her nervous. (Yabancının kötü niyetli bakışı onu endişelendirdi.)
 14. The malevolent words he spoke were hurtful. (Söylediği kötü niyetli sözler acı vericiydi.)
 15. The malevolent laughter of the bully echoed in the hallway. (Zorbaların kötü niyetli kahkahası koridorda yankılandı.)
 16. The malevolent virus spread rapidly across the globe. (Kötü niyetli virüs dünya çapında hızla yayıldı.)
 17. The malevolent intent behind the gift was clear. (Hediyenin arkasındaki kötü niyetli amaç açıktı.)
 18. The malevolent spirit haunted the old mansion. (Kötü niyetli ruh eski malikaneyi rahatsız etti.)
 19. The malevolent force was too strong for them to handle. (Kötü niyetli güç onlar için çok güçlüydü.)
 20. The malevolent character in the story was the villain. (Hikayenin kötü niyetli karakteri kötü adamdı.)
 1. The malevolent actions of the dictator caused widespread suffering. (Diktatörün kötü niyetli eylemleri geniş çapta acı çekmeye neden oldu.)
 2. She could sense the malevolent energy in the room. (Odadaki kötü niyetli enerjiyi hissedebiliyordu.)
 3. The malevolent plot was foiled by the hero. (Kötü niyetli komplo kahraman tarafından engellendi.)
 4. The malevolent expression on his face was unsettling. (Yüzündeki kötü niyetli ifade huzursuz ediciydi.)
 5. The malevolent group terrorized the small town. (Kötü niyetli grup küçük kasabayı dehşete düşürdü.)
 6. The malevolent tone of his voice made her nervous. (Ses tonundaki kötü niyetli ton onu endişelendirdi.)
 7. The malevolent influence of the dark magic was evident. (Karanlık büyünün kötü niyetli etkisi açıktı.)
 8. The malevolent intentions of the corporation were exposed by investigative journalism. (Şirketin kötü niyetli niyetleri gazetecilik araştırmaları tarafından açığa çıkarıldı.)
 9. The malevolent force in the haunted house was too strong for the ghost hunters. (Hayalet avcıları için lanetli evdeki kötü niyetli güç çok güçlüydü.)
 10. The malevolent attitude of the boss made it difficult for employees to work with him. (Patronunun kötü niyetli tavırları çalışanlar için onunla çalışmayı zorlaştırdı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.