Malaise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Malaise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Malaise Nedir?


Malaise, kişinin kendini yorgun, bitkin, halsiz ve genel olarak kötü hissettiği bir durumdur. Vücudun belirli bir bölgesinde değil, tüm vücutta hissedilebilir ve bazen diğer semptomların belirtisi olabilir.

Örnek cümleler:

 1. I’ve been feeling a sense of malaise all week. (Bu hafta boyunca bir tür bitkinlik hissi hissediyorum.)
 2. The flu can cause malaise in addition to other symptoms. (Grip diğer semptomlara ek olarak malaise’ye neden olabilir.)
 3. Her malaise was a sign of her illness. (Onun her halsizliği hastalığının bir işaretiydi.)
 4. The hot weather made me feel a bit of malaise. (Sıcak hava biraz halsizlik hissetmemi sağladı.)
 5. He described a feeling of malaise and dissatisfaction with his life. (O, hayatıyla ilgili bir halsizlik ve memnuniyetsizlik hissi anlattı.)
 6. The malaise that followed the surgery was expected. (Cerrahiden sonra gelen halsizlik bekleniyordu.)
 7. Malaise can sometimes be a symptom of a more serious condition. (Malaise bazen daha ciddi bir durumun belirtisi olabilir.)
 8. She tried to ignore the malaise and continue with her day. (O, halsizliği görmezden gelmeye ve gününe devam etmeye çalıştı.)
 9. The doctor prescribed rest and fluids to help with the malaise. (Doktor, halsizliğe yardımcı olmak için dinlenme ve sıvılar reçete etti.)
 10. The malaise disappeared as soon as he started feeling better. (Halsizlik, daha iyi hissetmeye başladığı anda kayboldu.)
 11. The malaise was caused by a lack of sleep and stress. (Halsizlik, uyku eksikliği ve stresten kaynaklandı.)
 12. He couldn’t shake off the malaise that had been lingering for days. (Birkaç gündür var olan halsizlikten kurtulamadı.)
 13. The malaise affected his ability to concentrate at work. (Halsizlik, işte konsantre olma yeteneğini etkiledi.)
 14. The symptoms of malaise and fatigue persisted even after treatment. (Malaise ve yorgunluk belirtileri, tedaviden sonra bile devam etti.)
 15. The malaise was a warning sign that something was wrong. (Halsizlik, bir şeylerin yanlış olduğuna dair bir uyarı işaretiydi.)
 16. The malaise was accompanied by a headache and fever. (Halsizlik, baş ağrısı ve ateşle birlikte geldi.)
 17. She decided to take a day off to recover from the malaise. (Halsizlikten iyileşmek için bir gün izin almaya karar verdi.)
 18. The malaise made him feel like he had no energy to do anything. (Halsizlik, hiçbir şey yapacak enerjisi olmad
 1. The malaise was a symptom of the side effects of the medication. (Halsizlik, ilacın yan etkilerinin bir belirtisiydi.)
 2. She described the malaise as a heavy, lingering feeling of tiredness. (O, halsizliği ağır, uzun süreli bir yorgunluk hissi olarak tanımladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.