Magnetik Alan Nedir

Magnetik Alan Nedir Konu Anlatımı

MAGNETİK ALAN (Fizik)

Elektrik alanı gibi bir kuvvet alanı olan magnetik alan, magnetik etkileşmeler olan bölgelerdir.

Bir mıknatısın etrafında magnetik etki­lerin ortaya çıkabileceği belli bir bölge var­sa bu bölgeye o mıknatısın magnetik ala­nı denir. Mıknatıs gibi Yer’in, akım geçiren tellerin etrafında da bir magnetik alan bu­lunur.

Magnetik alan şiddeti birimi Oersted’tir. Bir magnetik alanda kuvvet çizgileri birbirlerine paralel ve her noktadaki şiddeti de aynı ise bu alana düzgün magnetik alan denir. U şeklindeki bir mıknatısın pa­ralel kolları arasındaki alan düzgün mag­netik alana bir örnektir.

Kuvvet çizgileri; magnetik alanı, ala­nın yönünü ve şiddetini göstermede ve belirlemede kullanılabilir. Kuvvet çizgileri­nin doğrultulan magnetik kuvvetlerin etki­me doğrultularıdır. Bu yüzden magnetik alanı gösterir. Ayrıca magnetik alanın yö­nü “Sağ El Kuralı” ile de bulunabilir.

Eşit, paralel ve ters yönlü olan bir magnetik alan içerisine konan bir pusulaya bir kuvvet çifti etki eder. Bu yüzden bu pu­sula magnetik alan şiddetine paralel olun­caya kadar döner.

Bir noktada magnetik alanın belli ol­ması için o noktada doğrultu, yön ve şid­detin bilinmesi gerekir. Magnetik alan an­cak hareketli yükler üzerinde etkisini gösterir. Hareketli yüz üzerine elektrosta­tik kuvvet ile katılan magnetik kuvvetin de etkidiği bir bölgede magnetik bir alan bulu­nur.

Magnetik alan içine atılan hızlandırıl­mış bir tanecik hızı indüksiyon çizgilerine paralel ise bu taneciğe magnetik kuvvet et­ki etmez ve tanecik düzgün doğrusal ha­reketini sürdürür. Hızı dik ise magnetik kuvvet etki eder merkezcil ivme sağlar;. Hareket düzgün dairesel olur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.