Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Eylül 2021

Magnetik Alan Nedir

Magnetik Alan Nedir Konu Anlatımı

MAGNETİK ALAN (Fizik)

Elektrik alanı gibi bir kuvvet alanı olan magnetik alan, magnetik etkileşmeler olan bölgelerdir.

Bir mıknatısın etrafında magnetik etki­lerin ortaya çıkabileceği belli bir bölge var­sa bu bölgeye o mıknatısın magnetik ala­nı denir. Mıknatıs gibi Yer’in, akım geçiren tellerin etrafında da bir magnetik alan bu­lunur.

Magnetik alan şiddeti birimi Oersted’tir. Bir magnetik alanda kuvvet çizgileri birbirlerine paralel ve her noktadaki şiddeti de aynı ise bu alana düzgün magnetik alan denir. U şeklindeki bir mıknatısın pa­ralel kolları arasındaki alan düzgün mag­netik alana bir örnektir.

Kuvvet çizgileri; magnetik alanı, ala­nın yönünü ve şiddetini göstermede ve belirlemede kullanılabilir. Kuvvet çizgileri­nin doğrultulan magnetik kuvvetlerin etki­me doğrultularıdır. Bu yüzden magnetik alanı gösterir. Ayrıca magnetik alanın yö­nü “Sağ El Kuralı” ile de bulunabilir.

Eşit, paralel ve ters yönlü olan bir magnetik alan içerisine konan bir pusulaya bir kuvvet çifti etki eder. Bu yüzden bu pu­sula magnetik alan şiddetine paralel olun­caya kadar döner.

Bir noktada magnetik alanın belli ol­ması için o noktada doğrultu, yön ve şid­detin bilinmesi gerekir. Magnetik alan an­cak hareketli yükler üzerinde etkisini gösterir. Hareketli yüz üzerine elektrosta­tik kuvvet ile katılan magnetik kuvvetin de etkidiği bir bölgede magnetik bir alan bulu­nur.

Magnetik alan içine atılan hızlandırıl­mış bir tanecik hızı indüksiyon çizgilerine paralel ise bu taneciğe magnetik kuvvet et­ki etmez ve tanecik düzgün doğrusal ha­reketini sürdürür. Hızı dik ise magnetik kuvvet etki eder merkezcil ivme sağlar;. Hareket düzgün dairesel olur.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz