Maggot İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Maggot İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

MAGGOT NEDİR?

Maggot, genellikle çürük et veya organik atıkların üzerinde beslenen sülük benzeri bir larva türüdür. Tıbbi alanlarda yaraların temizlenmesinde kullanılan maggot tedavisi gibi yöntemlerde de kullanılabilir.

ÖRNEK CÜMLELER:

 1. The sight of maggots in the trash can made me feel sick. (Çöp kutusundaki solucanların görüntüsü beni hasta hissettirdi.)
 2. I accidentally left the food out for too long, and now there are maggots all over it. (Yemeği yanlışlıkla çok uzun süre dışarıda bıraktım ve şimdi üzerinde solucanlar var.)
 3. Maggots are commonly used to clean infected wounds. (Maggotlar enfekte yaraları temizlemek için sıklıkla kullanılır.)
 4. He couldn’t stand the smell of the dead animal’s maggots. (Ölü hayvanın solucanlarının kokusuna dayanamadı.)
 5. Maggots can be used to compost organic waste. (Maggotlar organik atıkları komposto etmek için kullanılabilir.)
 6. The farmer used maggots to help break down the manure. (Çiftçi gübrenin ayrışmasına yardımcı olmak için solucanlar kullandı.)
 7. Maggot infestations can be a problem in food processing facilities. (Solucan enfeksiyonları gıda işleme tesislerinde sorun olabilir.)
 8. She screamed when she found maggots crawling on the leftover pizza. (Artan pizzanın üzerinde sürünen solucanları bulduğunda çığlık attı.)
 9. Maggot therapy can help speed up the healing of some wounds. (Maggot terapisi bazı yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.)
 10. The fishermen used maggots as bait to catch the fish. (Balıkçılar balık tutmak için solucanları yem olarak kullandılar.)
 11. Maggot debridement therapy involves using maggots to remove dead tissue from wounds. (Solucanla debridman terapisi, yaralardaki ölü dokuları temizlemek için solucan kullanmayı içerir.)
 12. The dog dug up a rotting log full of maggots. (Köpek, solucan dolu çürümüş bir kütük kazdı.)
 13. Maggots are sometimes used in forensic investigations to determine the time of death. (Solucanlar bazen ölüm zamanını belirlemek için adli tıp incelemelerinde kullanılır.)
 14. The sight of maggots in the meat made him lose his appetite. (Etteki solucanların görüntüsü on
 1. Maggots can be a valuable source of protein for animals and humans. (Solucanlar hayvanlar ve insanlar için değerli bir protein kaynağı olabilir.)
 2. The garbage bin was infested with maggots, attracting a swarm of flies. (Çöp kutusu solucanlarla doluydu, bir sürü sinek çekti.)
 3. Maggots are often used in fishing as they are an effective bait. (Solucanlar etkili bir yem olduğu için balık avında sıkça kullanılır.)
 4. The hiker accidentally stepped on a pile of rotting leaves, releasing a cloud of maggots. (Doğa yürüyüşçüsü yanlışlıkla çürümüş yaprakların üstüne bastı, bir sürü solucan saldı.)
 5. Maggots can consume up to 60% of their body weight in organic matter each day. (Solucanlar, her gün vücut ağırlıklarının %60’ına kadar organik madde tüketebilirler.)
 6. The maggot wriggled and squirmed as the scientist placed it under the microscope for observation. (Bilim adamı gözlem yapmak için solucanı mikroskobun altına yerleştirdiğinde solucan kıvrandı ve kıvrıldı.)

TÜRKÇE KARŞILIKLAR:

 1. The sight of maggots in the trash can made me feel sick. (Çöp kutusundaki solucanların görüntüsü beni hasta hissettirdi.)
 2. Yemeği yanlışlıkla çok uzun süre dışarıda bıraktım ve şimdi üzerinde solucanlar var.
 3. Maggotlar enfekte yaraları temizlemek için sıklıkla kullanılır.
 4. Ölü hayvanın solucanlarının kokusuna dayanamadı.
 5. Maggotlar organik atıkları komposto etmek için kullanılabilir.
 6. Çiftçi gübrenin ayrışmasına yardımcı olmak için solucanlar kullandı.
 7. Solucan enfeksiyonları gıda işleme tesislerinde sorun olabilir.
 8. Artan pizzanın üzerinde sürünen solucanları bulduğunda çığlık attı.
 9. Maggot terapisi bazı yaraların iyileşmesini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 10. Balıkçılar balık tutmak için solucanları yem olarak kullandılar.
 11. Solucanla debridman terapisi, yaralardaki ölü dokuları temizlemek için solucan kullanmayı içerir.
 12. Köpek, solucan dolu çürümüş bir kütük kazdı.
 13. Solucanlar bazen ölüm zamanını belirlemek için adli tıp incelemelerinde kullanılır.
 14. Etteki solucanların görüntüsü onun iştahını ka

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.