Maden İşletmelerinin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri Nelerdir?

Bu yazımızda maden işletmelerinin olumlu ve olumsuz yönleri nelerdir kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Madenler, yeraltında meydana gelen ve yerkabuğunun farklılaşması ve birikimleriyle oluşan doğal kaynaklardır. Doğada birçok kaynak, madenlerden elde edilmektedir. Altın, bakır, gümüş, demir, çinko, kömür vesaire birçok maden günümüzde en çok kullanılan madenlerdir.

Madenler, bir ülkenin doğal kaynağı ve zenginliği olduğu gibi ekonomik de bir zenginlik sağlar. Ekonomik zenginlik oluşturması, ülkenin bağımsız politika yürütmesine yarar. Madenler bu bakımdan çok önemlidir. Bir ülkede maden kaynaklarının bulunması toprak yapısı ve ana kayalarla ilgilidir.

Maden işletmelerinin olumlu yönleri şu şekildedir:

*Ülkemizde bulunan kaynakların çıkarılmasını sağlar.

*Ekonominin gelişmesini sağlar.

*İş ve işçi sayısında artış yaşanmasını sağlar.

*Ülke kaynaklarının kullanılmasını, ihraç edilmesini sağlar.

*Ekonomik kalkınma ve istikrar sağlar.

*Sosyal refahı yükseltir.

*Farklı istihdam alanlarının oluşmasına yarar.

*Bilim, mühendislik, sanayi, teknik alanlarının gelişmesine yarar.

*Doğal enerji kaynaklarının açığa çıkmasına ve kullanılmasına yarar.

Maden işletmelerinin olumsuz yönleri şu şekildedir:

*Maden çıkarılan bölgede arazi yapısı bozulur.

*Toprak yapısını bozar.

*Bölgede ekolojik dengeyi olumsuz yönde etkiler.

*Çevreye zarar veren atıkların oluşmasına neden olur.

*Çevre sorunları ve kirlilikleri artar.

*Doğal dokuyu bozar.

*Tarihi dokuyu bozar.

*Hava ve su kirliliğine de neden olur.

*Turizmin gelişmesine engel olur.

Madenler bütün olumsuzluklarının bertaraf edilebilir olması nedeniyle ekonomik anlamda büyük bir getiri sağlar. Böylece kalkınma ve istikrar ortamı oluşur.

Maden İşletmelerinin Olumlu Ve Olumsuz Yönleri Nelerdir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Maden işletmelerinin çevreye etkisi hem olumlu hem de olumsuz yönleri ile muhteşem anlatılmış çünkü madde madde açıklanmış ve bu da konuyu çabuk anlamamı sağladı. Bu yüzden bence bu yazı tek kelimeyle muhteşem.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.