Web sitemize hoşgeldiniz, 26 Eylül 2021

Lozan Barış Antlaşması Önemi ve Maddeleri

Lozan Barış Antlaşmasının Önemi, Lozan Barış Antlaşması Maddeleri çözülmeyen konular esasları kısaca

LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI

(Tarih)

Mudanya ateşkes Antlaşmasının im­zalanması ve Saltanatın kaldırılmasından sonra TBMM hükümeti bütün gücüyle ba­rış konferansına hazırlanmaya başladı. Biz konferansı İzmir’de istedik diğer ülke­ler ise Lozan kentinde istedi. Toplantıya Rauf Orbay gönderilmek istendi, ancak sakıncalı bulundu. Daha sonra Gazi İsmet İnönü’yü göndermişir. Görüşme şart­larını ismet Paşa ve arkadaşları hazırla­mıştır.

Türk kurulu Lozan’da Misak-i Milli sı­nırları içinde, bağımsız bir Türk Devleti kurulacağını, konu içinde sınırlar, azınlık­ların durumu, devlet borçları, kapitülas­yonlar gibi yüzlerce yılın birikmiş sorunları çözülecek, yani Osmanlı İmparatorluğu­nun güçsüzleşmeye başlaması ile beliren ve giderek büyüyen “Doğu sorunu” orta­dan kaldırılacaktı.

Lozan görüşmelerine bizim karşımız­da katılan devletler şunalardı: ingiltere, Fransa, italya, Japonya Yunanistan, Ro­manya, Yugoslavya Sovyet Rusya. Lo­zan’da tüm dünyaya karşı yapayalnız bir savaş vermek zorunda idik. Bu durumu bilen Türk hükümeti iki konuda kesinlikle ödün verilmemesini temsilcilerine duyur­muştu. Ermeni yurdu asla kabul edile­mezdi ve kapitülasyonlar kesinlikle kaldı­rılacaktı. Eğer bu iki konuda bir anlaşmaya varılmazsa görüşmeler kesile­cek, barışın imzasından vazgeçilecekti. Baş pazarlığa girişilecek, Ankara’da bilgi ve buyruk istenecekti.

Görüşmelerin Başlaması Ve Kesil­mesi

12 Kasım’da başlaması gereken kon­feransı gecikme ile ancak 20 kasım 1922 de açılabildi. Çalışmalar başladıktan son­ra bazı sorunlar çabuk çözülüyor, bazıları ise çözülüyordu.

Çözülmeyen konular; Yunanlılar Karaağaç’ı bize vermek istemiyorlardı.

Boğazlar üzerinde anlaşmaya varılamıyordu. Musul’u istiyorduk, İngilizler ver­miyorlardı. Osmanlı Devletinin yalnız Bi­rinci Dünya Savaşı’ndan önceki borçlarının bizden ayrılan ülkelerce bölü­şülmesi isteniyordu. I. Dünya Savaşı ne­deniyle bizden savaş masrafı isteniyor Yunanistan’ın ise bize savaş masrafı ver­memesi gerektiği ileri sürülüyordu. Kapi­tülasyonların kaldırılmasına bir türlü ya­naşmıyorlardı. Görüşmeler 4 Şubat 1923 kesildi. 23 Nisan 1923’te Lozan’da görüş­meler yeniden başladı. 24 Temmuz 1923’te Lozan Barış antlaşması imzalan­dı.

Lozan Antlaşmasının Esasları ve Önemi

Sınırlar;

Suriye Sınırı: Ankara antlaşmasına göre geçerliliğini koruyor.

Irak Sınırı : Türkiye ile İngiltere bu konuda görüşüp anlaşacaklardı.

Batı Sınırı: Batı Trakya daha önce Balkan Savaşları ile elden çıktığı ve Os­manlı Devleti bunu tanıdığı için alınama­dığı Doğu Trakya bize geri verildi.

Kapitülasyonlar: Her türlü kapitülas­yonlar tüm sonuçlarıyla birlikte toptan kal­dırılmışlardır.

Azınlıklar: Anadolu ve Trakya’daki Rumlar ve Yunanistandaki Türkle değiş- tokuş edilecektir.

Savaş tazminatları: I. Dünya Savaşı nedeniyle bizden istenen savaş masrafla­rından kurtulunmuştur.

Devlet borçları: Borçlarımıza büyük kolaylıklar sağlandı. Bize düşen bölümü düzenli taksitlere bağlandı. Diğer Devlet­ler arasında bölüşüldü.

Boğazlar: Bize geri verildi. Ancak geliş-gidiş serbest olacak ve bunu Milletler Cemiyeti denetiminde Başkanın Türk ol­duğu uluslararası bir komisyon düzenle­yecekti. Boğazların her iki yakası da as­kerden arındırılacaktı.  Lozan Barış Antlaşması hakkında kısaca bilgi verdik.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz