Lozan Antlaşması Hakkında Bilgi

Lozan Antlaşması Hükümleri ve Sonuçları, Lozan Antlaşması Hakkında Bilgi

Lozan Antlaşması

(24 Temmuz 1923)

I. Dünya Savaşı sonunda galip devletler, Osmanlı Devleti’ne Sevr Anlaşması’nı imzalatmışlardır. Bu antlaşma ile Osmanlı Devleti haritadan silinmiş, egemenliğini ciddi bir şekilde sınırlandıran hü­kümlere yer verilmiştir.

Mondros Ateşkes Antlaşması’na ve yurdun işgal edilmesine karşı çıkan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Millî Mücadele’ye başlayan Türk ulusu, savaş meydanlarında kahramanlıklar göstererek Kurtuluş Savaşı’nı kazanmış ve bu zaferini Lozan Ant­laşması ile siyaset ve hukuk alanında da dünya uluslarına kabul ettirmiştir.

lozan-antlasmasi

Lozan Barış Görüşmeleri 8 ay sürmüştür. 24 Temmuz 1923 tari­hinde İsviçre’nin Lousanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, italya, Japonya, Yunanis­tan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, SSCB ve Yugoslav­ya temsicileri arasında, Lozan Üniversitesi salonunda imzalanan bir barış antlaşması imzalanmıştır.

Lozan Barış Görüşmeleri’nde, Türk heyetine Dış işleri Bakanı İs­met İnönü başkanlık yapmıştır. Antlaşma, 24 Temmuz 1923 tarihin­de ismet inönü tarafından imzalanmıştır.

Bu antlaşma ile Türkiye, bağımsız bir devlet olarak uluslarara­sı toplumda kabul edilmiştir, Türkiye’nin sınırları (Hatay ili sınırları hariç) kesin şeklini almıştır. Kapitülasyonlardan (yabancılara tanı­nan ayrıcalıklardan) kurtulunmuş, bu antlaşmayla düşman dev­letler yurdumuzu altı hafta içerisinde terk etmeyi kabul etmişler­dir. Boğazların bizim kontrolümüzde kalması kararlaştırılmıştır. Ayrı­ca yaklaşık yüz yıldır süregelen Türk-Yunan çatışması sona erdiri­lerek iki ülke arasında bir denge oluşturulmuştur.

Lozan Antlaşması’na İsmet inönü başkanlık etmiştir. Diğer he­yet üyeleri; Dr. Rıza Nur, Hasan Saka, Celal Bayar, Münir Ertegün, Şükrü Kaya ve birçok değerli Türk politikacıdır. Ayrıca bu toplan­tıyı Yahya Kemal Beyatlı, Eşref Ünaydın ve daha birçok gazete­ci de izlemiştir.

Lozan Antlaşması’nda Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ve “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin uygulanmasının önemi büyüktür.

Lozan Antlaşmasında Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri yer almıştır. Buna göre ülkesi ve ulusuyla bölünmez bir bütün olan Türkiye’de yaşayan ve Türk Devleti’ne vatandaşlık bağıyla bağ­lı olan herkes kanunlar önünde eşit ve aynı haklara sahip Türk ulu­sunu oluşturmaktadır. Antlaşmada Türkiye’de yaşayan Hristiyan kökenli Rumlar ve Ermeniler ile Museviler, “azınlıklar” olarak tanım­lanmıştır. Azınlıkların her türlü mal, mülk ve ibadet hakları güven­ce altına alınmıştır.

Lozan Antlaşması, Türk tarafının başarısı ile sonuçlanmıştır. Bunda Türk heyetinin başarısı etkili olmuştur. Bu nedenle Atatürk, heyete başkanlık eden ve Dış işleri Bakanı olan ismet inönü’yü bir tebrik telgrafı çekerek kutlamıştır.

Lozan Antlaşması Sonuçları Hükümleri ve Lozan Antlaşması Hakkında Bilgiler Verdik.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.