Levha Sınırları Nedir (Coğrafya)

Levha sınırları nedir (coğrafya), levha nedir sınırı

Dünyamız birbirine bağlanmış kıtalar dan oluşmaktadır. Bu parçalar levha olarak da adlandırılırlar. Levhalar zaman ile birbirlerine yaklaşır, uzaklaşır yada yer değiştirebilirler. Levhalar konveksiyon akımlarından ötürü yer değiştirirler. Konveksiyon yapılar da radyoaktiviteden kaynaklanan yüksek ısıların etkisiyle oluşur.

Levhalar birbirlerine değdikçe sürtünme oluşur ve birbirlerini sıkıştırırlar. Bu dar ve zorlandıkları yer levha sınırlarıdır. Dünya üzerinde de deprem, yanardağ gibi büyük doğal afetlerde levha sınırlarında yoğunlukla görülür. Levha sınırları üç çeşittir. Bunlar;

  • Ayrılan Levhalar
  • Yer değiştiren Levhalar
  • Çarpışan Levhalar

Ayrılan Levhalar birbirlerinden uzaklaşarak aralarında yeni İltosfer tabakası üretilir. Bunlar manyetik alan ile orantılıdır. Yer değiştiren Levhalar birbirlerini Konveksiyon akımlarından dolayı birbirlerini sıkıştırırlar ve zayıf oldukları noktalardan birbirlerini kırarlar. Bu sırada birbirlerine fay hatları ile bağlanırlar. bu raylar transform raylar olarak kabul edilirler. Çarpışan Levhalar, deprem kuşağının en çok yaşandığı yerler demektir. Lakin bulundukları ortamlarda göre değişiklik gösterebilirler. Okyanus bölgelerinde yoğun ve ince bir iltosfer tabakası vardır. Buna kıtalar arasında yakınlaşma denilebilir. Şu an bile yeryüzünde kıtalar hareket etmekte ve çok küçük de olsa zamanla büyük değişimler meydana geliyor.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.