Lady-İn-Waiting İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lady-İn-Waiting İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Lady-In-Waiting Nedir?

Lady-In-Waiting, kraliyet sarayında yaşayan kraliçe, prenses veya prenseslerin yakın bir arkadaşı veya danışmanı olan kadın anlamına gelir. İngilizce olarak Lady-In-Waiting veya Court Lady olarak da bilinir.

Örnek Cümleler:

 1. As a Lady-In-Waiting, she had access to the queen’s inner circle. (Bir Lady-In-Waiting olarak, kraliçenin iç çevresine erişimi vardı.)
 2. The queen’s Lady-In-Waiting helped her get dressed for the ball. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i ona balo için giyinmesine yardımcı oldu.)
 3. Lady-In-Waiting, the queen’s closest confidante, always gave her sound advice. (Kraliçenin en yakın arkadaşı olan Lady-In-Waiting, her zaman sağlam tavsiyelerde bulundu.)
 4. When the queen was feeling down, her Lady-In-Waiting was always there to comfort her. (Kraliçe kendini kötü hissettiğinde, Lady-In-Waiting her zaman onu teselli etmek için oradaydı.)
 5. The Lady-In-Waiting was responsible for keeping the queen’s schedule organized. (Lady-In-Waiting, kraliçenin programını düzenli tutmakla sorumluydu.)
 6. The queen’s Lady-In-Waiting helped her choose the perfect outfit for the state dinner. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i ona devlet yemeği için mükemmel bir kıyafet seçmesine yardımcı oldu.)
 7. Lady-In-Waiting is not just a title, it’s a position of trust and responsibility. (Lady-In-Waiting sadece bir unvan değil, güven ve sorumluluk pozisyonudur.)
 8. The Lady-In-Waiting was by the queen’s side during her coronation ceremony. (Lady-In-Waiting, kraliçenin taç giyme töreni sırasında yanındaydı.)
 9. The queen’s Lady-In-Waiting was a trusted advisor who had been by her side for many years. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i, yıllardır yanında olan güvenilir bir danışmandı.)
 10. The Lady-In-Waiting was responsible for greeting important guests who came to the palace. (Lady-In-Waiting, saraya gelen önemli misafirleri karşılamaktan sorumluydu.)
 11. The queen’s Lady-In-Waiting was always impeccably dressed and perfectly coiffed. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i her zaman kusursuz giyinir ve saçları mükemmeldi.)
 12. The Lady-In-Waiting’s duties included attending to the queen’s personal needs. (Lady-In-Waiting’in görevleri arasında kraliçenin kişisel ihtiyaçlarını karşılamak da vardı.)
 13. The queen’s Lady-In-Waiting was one of the few people she trusted implicitly. (Kraliç

enin Lady-In-Waiting’i, tamamen güvendiği az sayıdaki kişilerden biriydi.)
14. The Lady-In-Waiting was present during important meetings and ceremonies. (Lady-In-Waiting, önemli toplantılarda ve törenlerde hazır bulunuyordu.)

 1. The queen’s Lady-In-Waiting had to be discreet and keep confidential information to herself. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i, özenli olmalı ve gizli bilgileri kendinde tutmalıydı.)
 2. Lady-In-Waiting was a prestigious position that many women aspired to. (Lady-In-Waiting, birçok kadının hedeflediği prestijli bir pozisyondur.)
 3. The queen’s Lady-In-Waiting was well-educated and well-versed in court etiquette. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i iyi eğitimli ve saray etiketine hakimdi.)
 4. The Lady-In-Waiting was responsible for ensuring that the queen’s chambers were always kept tidy and clean. (Lady-In-Waiting, kraliçenin odalarının her zaman düzenli ve temiz kalmasından sorumluydu.)
 5. The queen’s Lady-In-Waiting was known for her impeccable taste in fashion and decor. (Kraliçenin Lady-In-Waiting’i, moda ve dekor konusunda kusursuz bir zevke sahipti.)
 6. The Lady-In-Waiting was a loyal companion to the queen, and their friendship lasted a lifetime. (Lady-In-Waiting, kraliçenin sadık bir arkadaşıydı ve dostlukları ömür boyu sürdü.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. Bir Lady-In-Waiting olarak, kraliçenin iç çevresine erişimi vardı.
 2. Kraliçenin Lady-In-Waiting’i ona balo için giyinmesine yardımcı oldu.
 3. Kraliçenin en yakın arkadaşı olan Lady-In-Waiting, her zaman sağlam tavsiyelerde bulundu.
 4. Kraliçe kendini kötü hissettiğinde, Lady-In-Waiting her zaman onu teselli etmek için oradaydı.
 5. Lady-In-Waiting, kraliçenin programını düzenli tutmakla sorumluydu.
 6. Kraliçenin Lady-In-Waiting’i ona devlet yemeği için mükemmel bir kıyafet seçmesine yardımcı oldu.
 7. Lady-In-Waiting sadece bir unvan değil, güven ve sorumluluk pozisyonudur.
 8. Lady-In-Waiting, kraliçenin taç giyme töreni sırasında yanındaydı.
 9. Kraliçenin Lady-In-Waiting’i, yıllardır yanında olan güvenilir bir danışmandı.
 10. Lady-In-Waiting, saraya gelen önemli misafirleri karşılamaktan sorumluydu.
 11. Kraliçenin Lady-In-Waiting’i her zaman kusursuz giyinir ve saçları

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.